Vượt Qua Thử Thách – 1/1/2024

7950

 

 

Giăng 14:15-21

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán với môn đồ thế nào về Đấng An Ủi mà Ngài xin Đức Chúa Cha ban cho? Con dân Chúa phải làm gì khi nói mình yêu mến Chúa? Bí quyết nào giúp chúng ta vượt qua thử thách và điều gì khích lệ bạn theo Chúa trong năm mới 2024?

Chúa Giê-xu là con đường duy nhất cho mỗi người chúng ta để nhận được sự sống đời đời như Lời Ngài phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6 BTTHĐ). Con dân Chúa không phủ nhận con đường theo Chúa thật nhiều phước hạnh, nhưng như Chúa đã nói, đó không phải là con đường rộng rãi, khoảng khoát mà là đường chật, cửa hẹp; không phải lúc nào cũng yên lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lắm lúc cũng nhiều sóng gió. Chúa dạy những ai muốn theo Chúa, mỗi ngày phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài (Lu-ca 9:23).

Con đường theo Chúa là như vậy, nhưng điều khích lệ cho mỗi con dân Chúa là Chúa Giê-xu biết chúng ta không tránh khỏi thử thách trên đường đời nên trước khi lìa môn đồ để về trời, Ngài đã xin Đức Chúa Cha ban cho con dân Chúa một Đấng Yên Ủi khác. Chúa Giê-xu sẽ về với Cha, nhưng Đấng Yên Ủi sẽ ở với chúng ta và ở trong chúng ta đời đời. Chúa không để chúng ta mồ côi nhưng qua Đấng Yên Ủi, Ngài ở cùng chúng ta trong mọi lúc mọi nơi, ban sức, gia ơn cho chúng ta vượt qua thử thách trong cuộc sống. Lời hứa này dành cho những ai yêu mến Chúa và giữ các điều răn của Ngài (câu 15-17).

 Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đồ ngày xưa thế nào thì ngày nay Chúa Thánh Linh cũng sẽ bày tỏ lẽ thật của Ngài cho chúng ta thể ấy, vì Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Chúa Thánh Linh sẽ biến đổi đời sống chúng ta toàn diện và ban sức cho chúng ta để vâng lời Cha, nhận được niềm vui trong thử thách, sự nhẹ nhàng trong đời sống (Ma-thi-ơ 11:28-30). Đức Chúa Cha luôn yêu mến chúng ta, Đấng An Ủi sẽ xoa dịu những vết thương từ trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta cần xây dựng mối tâm giao với Chúa qua việc học hỏi Lời Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Khi chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa, cũng đồng nghĩa là chúng ta yêu Đức Chúa Trời. Khi chúng ta yêu mến Đức Chúa Cha, chúng ta cũng sẽ được cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con yêu thương chúng ta (câu 21). Hơn thế nữa, khi chúng ta giữ vững điều Chúa dạy và vâng theo tiếng phán của Thần An Ủi, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui, phước hạnh Chúa ban và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trong năm mới 2024.

Bạn quyết tâm vâng giữ các điều răn của Chúa trọn năm mới như thế nào?

Kính lạy Cha Thiên Thượng, con tạ ơn Cha đã ban Chúa Thánh Linh ở cùng và ở trong con. Xin Cha cho con luôn giữ mối tương giao mật thiết với Ngài qua việc giữ và vâng theo lời dạy của Cha. Xin giúp con vững tâm vượt qua những thử thách trong năm mới 2024 với niềm vui và bình an Chúa ban. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 1

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHgao Klei Lông Dlăng – 1/1/2024
Bài tiếp theoKwv Ntoo Khaublig – 2/1/2024