Thứ Tư 29/11/2023
Trang chủ Việc Chúa Diệu Kỳ 11 Ban Trị Sự TLH tặng quà cảm tạ cho Hội Thánh 70 năm

11 Ban Trị Sự TLH tặng quà cảm tạ cho Hội Thánh 70 năm

09 Ban hát các thế hệ
12 Mục sư Vo Thành Phê đại diện cho HĐ GP tặng quà chúc mừng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT