Video Chương Trình Ca Nhạc Thánh Truyền Giảng Tin Lành

16217

Chương Trình Ca Nhạc Thánh Truyền Giảng Tin Lành

– Chủ đề: “ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN”

– Thời gian: 19g -21g – Ngày 30/10/2017

– Diễn giả: MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam