Vác Thập Tự Mình Mà Theo Chúa – 25/5/2024

5713

 

 

Ma-thi-ơ 16:24

“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán lời này với ai? Ngài muốn họ phải làm gì để theo Ngài? Bạn đang theo Chúa như thế nào?

Sau khi Chúa Giê-xu bày tỏ về sự Thương Khó, sự chết và sự sống lại của Ngài cho các môn đệ, Chúa phán với họ về điều kiện và giá phải trả để theo Ngài. Thứ nhất, người muốn theo Chúa phải liều mình hay “từ bỏ chính mình”. Từ ngữ này có nghĩa là hoàn toàn tách mình khỏi ai đó hoặc điều gì đó. Người muốn theo Chúa phải từ chối mọi sở thích, quyền lợi, mọi tiện nghi, kể cả ý riêng và sự sống của mình để theo Ngài, đây là ý nghĩa cao nhất của sự “từ bỏ mình”. Thứ hai, người muốn theo Chúa phải vác thập tự giá mình”. Thập tự giá là công cụ xử tử rất dã man của người La Mã dành cho nô lệ và các dân tộc bị trị. Ngoài việc phải chịu cái chết từ từ trong đau đớn tột cùng, tội nhân còn bị bắt vác cây thập tự của mình đi đến pháp trường. Chúa Giê-xu dạy người muốn theo Chúa phải hướng tâm trí đến sự chịu khổ và chịu chết. Đó là chết con người cũ của mình để có thể bước đi với Chúa bằng con người mới như Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Ga-la-ti 2:20.

Chúa Giê-xu muốn các môn đệ phải thật sự nhận biết Ngài, khao khát được theo Chúa và cũng sẵn sàng trả giá để theo Ngài như Sứ đồ Phi-e-rơ đã thưa với Chúa, “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những Lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (Giăng 6:68-69).

Ngày nay, Chúa Giê-xu cũng hỏi mỗi chúng ta có thật sự muốn theo Chúa không? Nghĩa là chúng ta có đang khao khát và nhận biết tầm quan trọng của việc theo Chúa không? Vì có nhiều tín hữu vẫn đang theo Chúa mà thiếu hiểu biết Chúa, theo Chúa bằng truyền thống của gia đình v.v… Chính vì vậy những tín hữu đó cũng không sẵn sàng trả giá, chịu khổ để theo Ngài. Đối với những ai theo Chúa như vậy, bất kỳ sự thử thách nào hay gánh nặng nào cũng đều là lý do để từ bỏ Chúa, hoặc lên án Ngài. Chúa không muốn chúng ta theo Chúa trong tình trạng như vậy, Chúa muốn trước tiên chúng ta phải là “môn đồ”, nghĩa là tin Ngài và sẵn sàng học hỏi để trưởng thành trong Chúa mỗi ngày. Sau đó chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ chính mình vì nhận biết cõi đời đời quan trọng và quý hơn những gì trong cõi tạm thời. Cuối cùng chúng ta phải sẵn sàng trả giá, bằng lòng chịu đau đớn, chịu chết con người cũ để theo Chúa đến cùng. Có thể nguyên nhân khiến chúng ta chưa thể từ bỏ mình và sẵn sàng chịu khổ để theo Chúa vì cớ chúng ta chưa có một khởi đầu đúng đắn với Chúa Giê-xu. Hãy quyết định từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa.

Bạn có sẵn sàng tự bỏ mình, chịu khổ để theo Chúa không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều khi con chưa trả giá để theo Ngài. Xin giúp con mạnh mẽ t bỏ chính mình, sẵn sàng chịu khổ để theo Chúa cho đến cuối cùng. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 18

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlam Kyâo Bi Kal Pô Tui Hlue Khua Yang – 25/5/2024
Bài tiếp theoĐắk Nông: Cung Hiến Đền Thờ và Kỷ Niệm 66 Năm Tin Lành Truyền Đến Bu Prâng