UBKT – Các Biểu Mẫu Thông Tin Xây Dựng, Cam Kết…

2386

Văn Bản Cam Kết Đứng Tên Quyền Sử Dụng Đất Cho Hội Thánh (File: PDF) : Download

 

Văn Bản Cam Kết Hiến Tặng Quyền Sử Dụng Đất Cho Hội Thánh (File: PDF) : Download

 

Biểu Thông Tin Xây Dựng (File: PDF)Download

 

 

 

 

UBKT

 

Bài trước250 Đồng Bào Khó Khăn Được Khám Bệnh Và Phát Thuốc Miễn Phí Tại Quảng Nam
Bài tiếp theoBan Tôn Giáo Chính Phủ Đến Thăm Và Làm Việc Với Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng