UB.CĐGD: Thông báo về Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày quí IV/2021

1086

Cảm ơn Chúa vì BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÍ 4/2021 đã có thể phát hành trở lại. Chúng tôi xin lỗi vì sự trễ nải ngoài ý muốn.

Nếu tôi con Chúa ở Hội Thánh nào cần BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY Q4/2021, xin liên lạc với Phòng sách Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục đăng ký số lượng chính xác để chúng tôi tổng kết. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị theo phương tiện đang có: Xe Khách, Xe hàng, Tàu hỏa, Viettel.

Nếu phương tiện nào đồng ý nhận, chuyển chúng tôi sẽ gởi đi ngay. Giá mỗi cuốn là 12.000đ.

Liên hệ: Ms Nguyễn Đình Tín, ĐT: 0918218152

Email: uybancdgd@gmail.com

nguyendinhtin52@gmail.com

Chân thành cảm ơn quý tôi con chúa,

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận
Chuyên trách Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục

Kính báo.

Bài trướcĐứng Thẳng Hay Cúi Mình? – 12/10/2021
Bài tiếp theoCà Mau: Mục sư Phó Hội Trưởng I Giảng Bồi Linh (trực tuyến) Cho Giới Trẻ Nhân Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành