UB CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý III/2020

834

BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 3/2020 đã phát hành. Trong quý này Hội Thánh sẽ được HỌC và THỰC HÀNH những điều cần thiết:

  1. SỐNG THỂ HIỆN TÌNH YÊU THƯƠNG
  2. SỐNG THỂ HIỆN ĐỨC TIN & TRÔNG CẬY
  3. SỐNG PHỤC VỤ & LÀM VIỆC LÀNH

Cảm tạ Chúa, Hội Thánh sẽ có cơ hội vừa HỌC vừa THỰC HÀNH nếp sống Cơ Đốc để làm muối và ánh sáng cho thế giới bất ổn này.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com