Tui Duah Aê Diê Êlâo Hĭn – 24/6/2021

368

                            

  

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 1:1-6

 

Êlan kliăng: “Duah bĕ Yêhôwa leh anăn klei ktang ñu; duah bĕ nanao ƀô̆ mta ñu.” (Klei mmuñ hđăp 105:4)

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti anôk Mtao Y-Salômôn hŏng phung ƀuôn sang Israel nao leh anăn ya bruă diñu ngă? Ya ngă ñu myơr lu mnơ̆ng myơr čuh msĕ snăn? Ya klei drei hriăm mơ̆ng bruă Mtao leh anăn ƀuôn sang Israel ngă? Êlâo kơ mă sa mta bruă, ya klei drei bi mĭn êlâo hĭn?

 

         Leh kơ klei đĭ ngă mtao, bruă êlâo hĭn mtao Y-Salômôn ngă jing atăt ba phung ƀuôn sang Israel nao ti Gabaôn čiăng kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Ti anôk anăn mâo sang čhiăm klei bi kƀĭn Aê Diê, Y-Môis mdơ̆ng leh ti kdrăn tač, leh anăn mâo knưl hŏng kông yang čiăng myơr mnŏng čuh kơ Aê Diê. Y-Bêsalel jing pô mkŏ mjing knưl ngă yang anei, sa čô thâo bruă hing ang mâo Aê Diê brei klei thâo mĭn dưi mkŏ mkra dŭm mnơ̆ng dhơ̆ng yua hlăm klei ngă yang, mkra mjing leh mơ̆ng ênuk phung ƀuôn sang Israel dôk hlăm kdrăn tač (Klei kbiă 36:1-2). Ƀri hlăm gưl yuôm bhăn anei, Mtao Y-Salômôn myơr leh kơ Aê Diê sa êbâo mnơ̆ng myơr čuh ti knưl anăn. Ênoh mnơ̆ng myơr čuh jing lu snăn bi êdah ai tiê Mtao Y-Salômôn čiăng myơr kơ klei guh kơang Aê Diê leh anăn brei ƀuh ñu klă sĭt jing sa čô mtao mdrŏng sah mâo klei Aê Diê dôk mbĭt leh anăn brei klei mdrŏng sah anăn (êlan 1).

         Mphŭn dô, leh mtao Y- Đawit đĭ ngă mtao bruă tal êlâo hĭn ñu ngă jing mbĭt hŏng phung ƀuôn sang duah Aê Diê. Ñu atăt anak čô Aê Diê nao kơ Ƀala ti ƀuôn Kiriat-Jêarim čiăng nao mă huôm klei kuôl kă kơ Yêrusalem (I Klei Yăl dliê 13:6). Kyua anăn ñu dưi mâo klei Aê Diê hơêč hmưi leh anăn klei tŭ knhal tuč jing mtao Aê Diê brei kơ ñu “djiê mduôn jŏk, mâo klei mdrŏng, mâo klei mpŭ…” (I Klei Yăl Dliê 29:28). Ară anei Mtao Y- Salômôn, anak êkei ñu ăt tui hluê klei bi hmô mơ̆ng ama ñu mbĭt hŏng phung ƀuôn sang tui duah Aê Diê leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê hŏng klei yuôm bhăn čiăng pŏk kơ sa ênuk mrâo. Kyuanăn Aê Diê ăt hơêč hmưi kơ ñu klei thâo săng amâo mâo pô dưi hmao (I Bruă Mtao 3:12), klei dưi ngă jih jang bruă leh anăn klei mdrŏng sah hlăm dŭ bruă anăn.

         Mơ̆ng klei bi hmô kơ Mtao Y-Đawit leh anăn Mtao Y- Salômôn tui duah Aê Diê, drei mâo klei hriăm tơdah čiăng mâo klei tŭ jing hlăm klei hdĭp amâo dah hlăm ya mta bruă snăn tal êlao hĭn brei drei tui duah Aê Diê. Klei yuôm bhăn hĭn mâo djŏ ôh pô čŏng mkra hdră êlan kơ pô, ƀiădah nao giăm Aê Diê drei thâo klei Ñu čiăng, Ñu atăt êlan, ktrâo lač, čiăng dưi kriê mgang, klei Aê Diê hoêč hmưi hlăm bruă drei ngă. Klei Aê Diê Blŭ mtô drei,“Jao bĕ bruă ih kơ Yêhôwa, leh anăn hdră ih čiăng ngă srăng jing” (Klei bi hriêng 16:3); “6Hdơr bĕ kơ Ñu hlăm jih êlan ih êbat,leh anăn Ñu srăng bi kpă êlan ih.7 Đăm yap ih pô thâo mĭn ôh” (Klei bi hriêng 3: 6-7a). Akâo kơ Aê Diê bi hdơr kơ drei, tơdah mphŭn ngă sa mta bruă êlâo hĭn brei drei bi mĭn knang kơ Aê Diê mâo yap ôh kang kơ klei thâo.

        

         Sĭt mphŭn kčưm hlăm hruê mrâo, drei tui duah Aê Diê êlâo hĭn mơ̆ amâodah hlŏng ngă bruă êlâo?

        

         Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo tui hluê klei bi hmô mơ̆ng Mtao Y-Đawit leh anăn Mtao Y-Salômôn, tal êlâo hĭn tui duah Aê Diê hlăm djăp mta bruă, grăp hruê hlăm klei hdĭp kâo čiăng mâo klei Ih hơêč hmưi leh anăn klei atăt êlan.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 5

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcBan Đại Diện Tin Lành Tỉnh Kiên Giang Thăm Viếng Các Giáo Phẩm Trong Tỉnh
Bài tiếp theoTìm Kiếm Chúa Trước Tiên – 24/6/2021