Truyền Giảng Tại Chi Hội Ciêng Kao – Đăk Lăk

1128

HTTLVN.ORG – Tối ngày 07/12/2017, chương trình truyền giảng Giáng sinh năm 2017 đã được tổ chức tại nhà thờ Chi Hội Tin Lành Buôn Ciêng Kao – Đăk Lăk với chủ đề: Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân.

Về dự có khoảng hơn 600 người, trong đó có hơn 350 thân hữu. Diễn giả chương trình là Mục sư Thái Phước Trường –  Hội trưởng HTTLVN.

Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ 00 sau lời chào mừng của Mục sư Y Mah Liêng – Quản nhiệm Hội Thánh. Mục  sư Huỳnh Cường – Ủy viên TLH – cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa tể trị và ban phước.

Sau khi các bài hát được tôn vinh Chúa, Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường chia sẻ Phúc Âm với chủ đề “Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân” nương theo Lời Chúa trong Lu-ca 2:10 “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; Vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân”. Tạ ơn Chúa, sau lời kêu gọi của Mục sư Huỳnh Cường đã có 215 thân hữu bằng lòng bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Chương trình kết thúc lúc 21 giờ, tôi con Chúa ra về với tâm trạng hân hoan vui mừng vì Chúa đã ban cho kết quả thật khích lệ tinh thần truyền giảng cho tôi con Chúa tại đây. Xin cầu nguyện cho những người mới tin nhận Chúa tại Hội Thánh Ciêng Kao được đứng vững trong ơn Chúa.

TTV. Thiên Ân (BMT)


Quang cảnh chương trình trong nhà thờ


Quang cảnh ngoài nhà thờ


Mục sư Y Mah Liêng chào mừng thân hữu


Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện khai lễ


Các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình


Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN – giảng luận


Cầu nguyện cho thân hữu tin nhận Chúa