Trước Mặt Đức Chúa Trời – CORAM DEO

1745

Đâu là điều quan trọng nhất trong đời sống của người Cơ Đốc?

Câu trả lời phải lẽ là: sống một cuộc đời công chính trước mặt Đức Chúa Trời vì sự vinh hiển của Ngài. Ý tưởng đó được gói gọn trong một cụm từ tiếng La-tinh, Coram Deo, nghĩa là “trước mặt Đức Chúa Trời” hay “trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.”

“Coram Deo” được tìm thấy trong Thi Thiên 56:12-13 theo bản dịch Vulgate, tức bản Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng La-tinh[1]:

12 Lạy Đức Chúa Trời,
Con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện với Ngài;
Con sẽ dâng tế lễ cảm tạ lên Chúa.
13Vì Chúa đã giải cứu con khỏi chết,
Và giữ chân con khỏi vấp ngã,
Để con đi trước mặt Đức Chúa Trời
Trong ánh sáng của sự sống.

 Trong phần Kinh Thánh này, vua Đa-vít cảm tạ và hứa nguyện với Đức Chúa Trời vì sự giải cứu và sự gìn giữ của Chúa đã khiến Đa-vít có thể đứng trước sự hiện diện của Ngài và kinh nghiệm sự sống Ngài ban cho ông.

Trên tinh thần đó của Đa-vít, về sau, Coram Deo trở nên một thuật ngữ thần học, thể hiện những ý nghĩa sâu sắc của một đời sống Cơ Đốc. Trước nhất, người sống với tinh thần Coram Deo là người nhìn thấy ân sủng Chúa trên đời sống của mình.

Tội lỗi đã làm con người đánh mất mối liên hệ với Đức Chúa Trời, và vì vậy không thể đứng trước mặt Ngài vì Ngài là Đấng Thánh Khiết. Con người phải nhận lấy cả sự chết về mặt thể xác lẫn sự chết đời đời của tâm linh xa cách Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, con người được phục hoà với Ngài để trở lại trong mối liên hệ với Ngài khi đáp ứng bằng đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là điều mà Sứ đồ Phao-lô đã đề cập trong Cô-lô-se 1:22: “…nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được”. Bởi ân sủng, Chúa khiến chúng ta được đứng trước mặt Ngài.

Ân sủng của Đức Chúa Trời không chỉ kéo một người ra khỏi sự chết mà còn tiếp tục gìn giữ đời sống ấy khỏi những vấp ngã, để có thể tiếp tục được đứng trước sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta kinh nghiệm một đời sống mới trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và đó cũng là lúc chúng ta bước vào một cuộc chiến giữa đời sống cũ và đời sống mới, giữa dục vọng của xác thịt và sự hướng dẫn của Thánh Linh. Trong cuộc chiến ấy, bởi ân sủng, Chúa tha thứ những vi phạm của chúng ta, nâng đỡ chúng ta trước những thử thách và ban năng lực để chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng. Chính Đức Chúa Trời là Đấng “có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng” (Giu-đe c.24). Bởi ân sủng, Đức Chúa Trời giữ chúng ta được đứng trước mặt Ngài. Nếu không nhờ ân sủng Chúa, chẳng một con người nào có thể được phép ra mắt Chúa và cũng chẳng đứng nổi trước mặt Chúa.

Do đó, sống với tinh thần Coram Deo cũng nhắc nhở chúng ta sống cẩn trọng và bước đi trong sự sáng của Chúa. Khi chúng ta biết mình được đem đến trước mặt Chúa và được gìn giữ trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta hiểu rằng bất cứ điều gì chúng ta làm ở bất cứ nơi nào cũng đều dưới cái nhìn của Ngài. Đấng Hằng Hữu, Toàn Tại nhìn thấy những điều tỏ tường và cả những việc giấu kín, kể cả những suy tư thầm kín nhất của chúng ta. Khi chúng ta ở tại nhà trong các mối liên hệ gia đình hay sống ở các khu nhà trọ, ký túc xá; khi chúng ta đi học ở trường, đi làm ở công sở, sinh hoạt tại nhà thờ hay đi chơi, đọc sách, xem phim, nghe nhạc, chơi game, trò chuyện với bạn bè; khi chúng ta tính toán cho những dự định tương lai, suy tư về những lý luận, ý nghĩa trong đời sống hiện tại hay suy gẫm về những bài học của quá khứ, v.v… tất cả đều diễn ra ở trước sự hiện diện của Chúa. Những tư tưởng, lựa chọn và quyết định của chúng ta thay thảy đều đang bày ra trước mặt Đấng Tối cao, đầy Công chính, Thánh khiết nhưng cũng đầy Yêu thương và giàu Ân sủng.

Trong nhận thức về ân sủng Chúa, tinh thần Coram Deo cũng đem chúng ta đến đời sống biết ơn và vì sự vinh hiển Chúa. Chúng ta ý thức sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sống dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời không phải vì sợ bị trừng phạt. Chúa đã đối đãi với chúng ta bằng ân sủng và vì thế chúng ta nhận ra rằng không có mục tiêu nào cao hơn là sống cho Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Mỗi giây phút trong đời sống của chúng ta là những của lễ sống động, được dâng lên Chúa trong tinh thần tôn thờ và biết ơn. Chính lòng biết ơn và niềm vui của cuộc đời tự do trong ân sủng thôi thúc chúng ta tiếp tục bước đi trong sự sáng để sống, làm việc, thờ phượng, và phục vụ Chúa.

Mỗi ngày, chúng ta bắt đầu ngày mới trong tinh thần sẽ gặp gỡ những ai? Chúng ta sửa soạn gì để ra mắt họ? Thầy cô, bạn bè, người thân thương, gia đình, sếp, đồng nghiệp, đối tác… đều là những người quan trọng và ý nghĩa để khiến chúng ta chỉnh đốn tác phong và tâm thế cho một ngày mới để gặp gỡ họ. Nhưng có bao giờ những mối quan hệ trong cuộc sống bận rộn thường nhật khiến chúng ta quên mất đi chính Đấng quan trọng mà chúng ta phải ra mắt mỗi ngày?

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì nhờ ân sủng cứu chuộc của Ngài trong Đấng Christ mà chúng ta có thể đứng trước mặt Ngài với địa vị công nghĩa. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì nhờ sự thánh hoá và hướng dẫn của Đức Thánh Linh mà chúng ta có thể bước đi trong và phản chiếu sự sáng của chính Ngài từ trong nội tâm đến hành vi. Tạ ơn Chúa vì trọn cuộc đời chúng ta được bao bọc trong “sự hiện diện của Đức Chúa Trời, dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời và vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”[2]

Bước đi trước mặt Đức Chúa Trời – đó chính là điều quan trọng nhất trong đời sống của người Cơ Đốc.

Khối Thanh Niên – Uỷ Ban Thanh Thiếu Nhi TLH

[1] https://www.gotquestions.org/coram-Deo.html

[2]To live coram Deo is to live one’s entire life in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God.”

(R.C.Sproul, https://www.ligonier.org/learn/articles/what-does-coram-deo-mean)

Bài trướcQuảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm và Nhân Sự Tháng 11/2023
Bài tiếp theoBài hát hôn lễ: CHUNG MỘT NHỊP ĐÀN