Chủ Nhật 10/12/2023

Ban hát Khu vực 2&3 tôn vinh Chúa

Cô Dương Thị Ánh Tuyết nữ Chấp sự Hội Thánh Long Thành Làm Chứng
Ban hát Ntđ và các Ms, Msnc, Tđ tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT