Thông Báo Truyền Hình Trực Tuyến: Chương Trình Truyền Giảng “ƠN TRỜI” Tại Nhà Thờ Tin Lành PHÚC ÂM 2

4184

THÔNG BÁO

V/v: Truyền Hình Trực Tuyến Lễ Cảm Tạ 45 Năm Thành Lập HT, Cung Hiến Nhà Thờ và Truyền Giảng

       Kính gửi:  Quý Mục sư, Mục sư NC, Truyền đạo cùng toàn thể quí con cái Chúa. 

      Theo thông báo của Ban Tổ chức chương trình Lễ Cảm Tạ 45 Năm Thành Lập HT, Cung Hiến Nhà Thờ và Truyền Giảng, chương trình sẽ diễn ra tại Nhà thờ Phúc Âm 2

       Nay Website của Tổng Liên hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, xin thông báo để độc giả được biết: Nhằm truyền tải mọi tin tức từ các chương trình đến với quý tôi con Chúa khắp nơi, chúng tôi sẽ truyền hình trực tuyến Chương trình trên mạng lưới  http://httlvn.org/live

Chi tiết Chương trình được Truyền hình Trực tuyến:

Chương Trình 1: Cung Hiến & Khánh Thành Nhà Thờ

Thời gian: 08 giờ 30 thứ sáu, ngày 20/04/2018

Địa điểm: Nhà Thờ TL Phúc Âm 2

X. Tân Phúc, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận

Chương Trình 2: Truyền Giảng Tin Lành

Thời gian: 19 giờ 00 thứ sáu, ngày 20/04/2018

Địa điểm: Nhà Thờ TL Phúc Âm 2

X. Tân Phúc, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận

Kính mong quý độc giả quan tâm theo dõi và cầu nguyện cho chương trình được kết quả và vinh hiển danh Chúa.

BBT.