Bồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Gia Lai

1626

HTTLVN.ORG – Vào ngày 09/3/2018 tại nhà thờ Tin Lành Plei Brel Dôr, Ban Đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình bồi linh và thông công cho hơn 2.500 chị em phụ nữ trong tỉnh.

Từ sáng sớm các chị em phụ nữ từ rất xa trong tỉnh (150km) đã đến, nhà thờ và các phòng nhóm phụ đều hết chỗ ngồi. Nhiều chị em phải ngồi bên ngoài, nắng, gió, nghe không rõ…

Chủ đề bồi linh năm nay là: Tâm tình của Đấng Christ, câu gốc: Phi-líp 2:5 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có”.

Mục sư Huỳnh Duy Linh – Trưởng Ban Đại diện – cầu nguyện dâng Hội đồng lên cho Đức Chúa Trời dẫn dắt. Hội đồng ca ngợi Chúa Thánh ca 22 “Ta bước lên Si-ôn” bằng ba thứ tiếng Bahnar, Jơrai, Kinh cùng một lúc.

Trong chương trình buổi sáng, có rất nhiều ban phụ nữ các khu vực ca ngợi Chúa: Ban phụ nữ Bahnar (Tc Bahnar 121); Phụ nữ phía Tây Pleiku (Tc Jơrai 175); phụ nữ phía đông Pleiku (Tc Jơrai 232); Phụ nữ Chư Sê (Tc Jơrai 161); Phụ nữ người Kinh (Tc 242);  Phụ nữ Phú Thiện, Ayunpa, Ia Pa (Tc Jơrai 156);  Phụ nữ phía bắc Pleiku (Tc Jơrai 234); Phụ nữ Krôngpa (Hô-sa-na 81); Phụ nữ Chư Pưh (Tc Jơrai 127); cũng có sự góp phần ca ngợi Chúa của chị em phụ nữ người Hmông, Dao.

Mục sư Puih Blik, UV Ban đại diện, giảng bồi linh cho hội đồng, nương trên phần Kinh Thánh Phi-líp 2:5-8.

Buổi chiều, Hội đồng tiếp tục lúc 13 giờ 00; ban hát của các phu nhân Mục sư, Truyền đạo và Ban điều hành phụ nữ tỉnh ca ngợi Chúa thánh ca 269 (Tc Jrai 155). Phụ nữ các Chi Hội: Pleiku Roh, Plei Brel Dôr, Ia Ly cũng tiếp tục ca ngợi Chúa. Phu nhân Mục sư Huỳnh Duy Linh phụ trách thì giờ đố Kinh Thánh; phụ nữ Bahnar và phụ nữ phía đông góp phần trong chương trình thông công với hai hoạt cảnh thật vui.

Hội đồng kết thúc sau khi MS Hninh cầu nguyện tất lễ và MS Huỳnh Duy Linh chúc phước.

TTV. MS Phạm Văn Phúc


Quang cảnh bên ngoài


Quang cảnh trong nhà thờ


Mục sư Huỳnh Duy Linh cầu nguyện khai lễ


MS Puih Blik rao giảng Lời Chúa


Ban hát phụ nữ Bahnar


Ban hát Phụ nữ phía Tây Pleiku


Ban hát Phụ nữ phía Đông Pleiku


Ban hát Phụ nữ Chư Sê


Ban hát Phụ nữ người Kinh


Ban hát Phụ nữ Hmông, Dao