Thông Báo: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Viện Thánh Kinh Thần Học và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

13320