Thơ: Vì Yêu Chúa Đến Thế Gian

734

Thương cho thân phận con người,
Chào đời bằng tiếng khóc đời khổ đau,
Dù sống chẳng biết ngày sau,
Cũng mong được sống có nhau trong đời.

Mấy ai biết Đấng cao vời
Ngài ban sức khỏe cho đời bình an,
Chúa đặt tánh thiện tâm can,
Bảo bọc che chỡ ủi an tháng ngày.

Con người xúc phạm đắng cay,
Chúa vẫn im lặng chờ thay đổi lòng.
Đâu ngờ người vẫn long đong
Như dòng nước xiết còn mong bến bờ.

Ấu thơ tội kiểu ấu thơ,
Bất tuân gian dối, ai bày dạy đâu?
Lớn lên chưa được bao lâu,
Thêm bao nhiêu tội chưa mau khai trình!

Chúa Cha là Đấng Anh Minh,
Hoạch định phương cứu Thiên Sinh giáng trần.
Vì yêu Chúa đã phó thân
Giê-xu chịu chết thay dâng mọi người.

Ba ngày Chúa sống đẹp tươi
Hiện ra thân mới môn đồ Ngài xem,
Bẻ bánh nướng cá sau đêm
Môn đồ dùng bữa tăng thêm vui mừng.

Chúa về Trời sắm thiên cung.
Khi Chúa trở lại nghinh phùng những ai
Đang sống biết tin nhận Ngài,
Chúa ban phần thưởng lầu đài sánh chi?

Tòa nhà vinh hiển ai bì
Trần gian cõi tạm lấy chi so bằng.
Thiên Đàng vương quốc vĩnh hằng
Vì yêu Chúa đến ban khen cho người.

Thế gian mừng Chúa đẹp tươi
Đèn sao lấp lánh hoa cười nhạc hay.
Để mừng Chúa đến hôm nay,
Cùng nhau khẩn nguyện Chúa thay đổi lòng.

Hãy nhớ rằng Chúa đang mong,
Những ai nặng gánh mở lòng hôm nay.
Bình an, hạnh phúc lâu dài,
Được về bên Chúa thiên Đài muôn thu.

                                                              Tân Phan