Thơ: Trong Tay Chúa

924

Từ khi lọt lòng mẹ
Chúa đã bồng ẵm tôi
Tôi nào đâu hay biết
Mắt Chúa dõi từng ngày.

Ngày lại ngày trôi qua
Tai tôi nghe tiếng Chúa
Lòng Chúa thật bao la
Tâm tôi chưa hiểu hết.

Tôi cúi đầu cảm tạ
Với những điều Chúa ban
Vì Chúa đã chọn tôi
Từ trước khi sáng thế.

Cảm tạ Chúa vô cùng
Vì Chúa đặt cạnh tôi
Gia đình luôn tin kính
Cùng bạn đời yêu Chúa.

Lòng mừng vui rộn rã
Chia sẻ khắp mọi nơi
Cho người chưa biết Chúa
Về ơn Trời cao sâu.

Tình Chúa quá nhiệm màu
Tôi nào đâu hiểu hết
Dầu loài người thay đổi
Nhưng Chúa vẫn y nguyên.

Vì Chúa hứa yêu ai
Là yêu cho đến cuối
Tình yêu không biến đổi
Thỏa vui luôn trong Ngài./.

Nguyễn Kim Hoàng Nam