Thơ: Trái Của Thánh Linh

898

Chúa Giê-xu sống lại rồi
Đắc thắng sự chết lập thời ân ban
Bức màn ngăn cách mở toang
Khai sinh ân điển Thiên đàng thế nhân.

Muôn dân mọi nước xa gần
Hưởng ơn chăm sóc dự phần Thánh Linh
Dắt dìu dân Chúa linh trình
Đường về Thiên quốc hòa bình yêu thương.

Vui mừng trong mọi nẻo đường
Xảy khi lưới dịch tai ương bủa đầy
Bình an lời Chúa thuốc hay
Hết cơn sợ hãi vâng Ngài ý Cha.

“Nhịn nhục” kiên nhẫn cũng là
“Đức tin” phó thác tay Cha chu toàn
Mặc cho nhân thế lo toan
Đấu tranh sợ hãi bất an mỗi ngày.

“Nhân từ” phương thuốc rất hay
Nếm ngọt hơn mật từ Ngài ban trao
“Hiền lành” vui thỏa ngọt ngào
“Mềm mại” nhã nhặn luật nào cấm ngăn.

“Trung tín” chìa khóa bản năng
Giúp con dân Chúa mãi hằng khắc ghi
Dù cho bất biến điều chi
Cũng luôn tỏa sáng Thánh Thi nguyện cầu.

Bông trái Thánh của Linh trao
Giúp cho lối sống khác nào Thiên nhân
Khác biệt thế giới nhiều phần
Để làm nhân chứng muôn dân biết Ngài.

Rồi Giê-xu sẽ tái lai,
Ngài đem phần thưởng cho ai bền lòng
Trần gian dù có long đong
Con về Thiên quốc thỏa lòng hoan ca!

                                           PTK