Thơ: Tin Cậy Chúa Thành Tín

1252

*Giê-hô-va! Giê-hô-va!
Yêu thương, thành tín; Chúa ta vẹn toàn.
Con đang vui hưởng ơn ban,
Làm con Cha thánh, hân hoan trọn đời.


*Tình Cha lan tỏa khắp nơi,
Thu, đông, xuân, hạ; đất trời chuyển giao.
Bốn mùa, tám tiết tiêu dao,
Xoay vần nhật nguyệt,trăng sao tuyệt vời.
Thiên nhiên ghi tạc sáng ngời,
Ngợi khen Thiên Chúa,đất trời chứng minh.


*Tâm con vui hưởng cứu sinh,
Làm dân thánh quốc, hiển vinh trăm đàng.
Chúa ban sức mới hân hoan,
Tương lai tươi sáng rỡ ràng từ đây.


*Dù cho trên cõi đời nầy,
Tang thương, đau khổ; không thay đổi lòng!
Chúa thánh thành tín trông mong.
Điều con thiết yếu, thỏa lòng cần nhu.
Niềm đau đời tạm thực hư,
Vững tin thành tín Chúa như tấc lòng!
                        

 

Lê Mai (Vũng Tàu)

Bài trướcCảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Vĩnh Long
Bài tiếp theoBài thứ 269: Khôn Ngoan Tìm Được Từ Đâu?