Thơ: Tận Hiến

1120

TẬN HIẾN

(Cảm tác nhân Lễ Tấn phong Mục sư ngày 6/10/2015Mến tặng các bạn đồng lao) 

 

Nửa đời Chúa gọi, quyết ra đi

Gian khổ, hiểm nguy chẳng ngại gì.

Đồng lúa, vàng ươm chờ thợ gặt

Vườn nho, còn thiếu lắm công nhân.

Kèn thổi vung gươm, xông trận mạc

Nước Trời mở rộng, cứu sinh linh.

Tận hiến trọn đời, theo tiếng gọi

Chu toàn sứ mệnh, Chúa ban sai.  A-men.

 

Ngày 6/10/2015

Mục sư Trịnh Chiến

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 10/2015
Bài tiếp theoNgày 7/10/2015: Đời Này Và Đời Đời