Thơ: Sống Tiết Độ

277

Ơn Thiên Chúa dựng nên người quý nhất
Quản trị vườn dư dật trái ngàn hoa
Tự do trong nhà Chúa sống chan hòa
Ngày đêm hưởng bao la ơn phước Chúa.

Khu vườn đẹp nhiều chim muông hát múa
Chúa dặn đừng… không ăn “trái cách ly”
Bất tuân gieo mầm ác nghi ngờ gì?
Phạm quy tắc, chẳng vâng lời mang tội.

Từ dạo ấy cảnh vườn thiêng khép vội
Không còn nơi muông thú kết thân người
Xấu hổ trần truồng, trốn tiếng gọi kêu
Lánh mặt Chúa, mắt người nay sa tội.

Chúa Giê-xu gánh thay người “nguyên lỗi”
Ai tin Ngài, “kỹ tội” cũng được tha
Kể từ đây, Trời – Người được phục hòa
Qua sự chết Ngôi Hai trên cây gỗ.

Sống TIẾT ĐỘ tránh sân si thô lỗ
Phẩm hạnh này chẳng gãy đổ tình yêu
Keo yêu thương phải gắn chặt muôn chiều
Vui mừng đó, bình an theo tiếp nối.

Là con Chúa được lời Ngài dẫn lối
Ở hành vi, trong tư tưởng nỗi lòng
Giờ nguyện cầu sống tiết độ Chúa mong
Nêu gương sáng để cháu con cùng bước…!

                                        PTK  

Bài trướcVâng Lời Hay Không Vâng Lời? – 27/10/2021
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Ninh Thuận 10/2021