Thơ: Phước cứ theo hoài

548

(Ê-sai 55:12-13; Phục 28:6).
Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,
nầy là mọi phước lành
sẽ giáng xuống trên mình ngươi:”
(Phục truyền 28:2).

Mai nở thắm đón mừng Xuân mới,
Trời trong xanh, Tết lại gần bên.
Giê-xu, người bạn nhân hiền,
Nguồn ơn dư dật vững bền, vui thay!

Ta sẽ đi, hằng ngày vui hát,
Sự bình an dẫn trước mọi nơi.
Tiếng ca vang khắp núi đồi,
Ngoài đồng cây cối từng hồi vỗ tay.
Tùng mọc lên, bụi gai khô cháy,
Chà chuôm tàn, sim lại lớn thay;
Danh Gia-vê, mọi người hay,
Đời đời không tuyệt, chẳng ngày tận chung.

Lời Chúa hứa ở cùng luôn mãi,
Xuân xinh tươi thêm mới mỗi ngày.
Vào ra, Phước cứ theo hoài,
Bình an – hướng tới tương lai huy hoàng.

                                                Ích Diên