Thơ: Người Nữ Học Sống Khôn Ngoan

750

Châm Ngôn ba mốt giúp chúng ta
SỐNG KHÔN NGOAN theo ý muốn CHA
Sắc đẹp mau qua – Duyên giả dối
Kính sợ Chúa, luôn được ngợi ca.

Mỗi một người nữ phong cách riêng
Chúa dựng chúng ta đẹp như tiên
Vui vẻ, thỏa lòng ôi tuyệt diệu
Đẹp trong mắt Chúa thật tự nhiên.

Lắng nghe lời Chúa, vâng lời Ngài
Người nữ được khen có đức tài:
Biết Chúa rõ ràng trong cuộc sống
Được sự khôn ngoan chẳng kém ai.

Sắp đặt chuyện nhà thật hẳn hoi
Thắt lưng sức lực, giỏi trông coi
Oai phong tưởng đến bao kết quả
Biết ơn Chúa đã giúp cho rồi.

Yêu mến Ngài đẹp mối tương giao
Mở miệng ra nghe thật ngọt ngào
Phép tắc nhân từ: Lời ân hậu
An ủi người nghe sướng vui sao.

Chịu lắng nghe, học hỏi thêm lên
Tôn cao lời Chúa ấy là nền
Sẵn sàng chịu dạy và quở trách
Chẳng vội giận nhau: Sống thật hiền.

Vậy hỡi những ai NGHE LÀM THEO
Khiêm nhường nhờ sức Chúa – chiếc NEO
Thánh Linh hướng dẫn trong cuộc sống
Giàu có thuộc linh chẳng sợ nghèo.”

Con cái chúc cho mẹ: Phước nhiều
Chồng khen: em giỏi lắm, em yêu!
Hoa huệ kiêu sa giữa gai góc
Đắm say lòng anh biết bao nhiêu?

Kính Chúa khởi đầu sự khôn ngoan
Yêu người, giúp đỡ lúc gian nan
Gia đình hạnh phúc lòng vui thỏa
Cuộc đời phước hạnh thật bình an.

Kim Son (BTMV 25 – Tháng 09/2011)