Thơ: NẾU CHRIST CHẲNG SỐNG LẠI

3013

(theo ý 1 Cô-rinh-tô 15:12-19)

Nếu Christ chẳng sống lại:
Chết, mả đẹp mồ yên
Trầm trồ, dòng người viếng
Có nên “thánh”, thành “tiên”?

Nếu Christ chẳng sống lại
Đời lắm khổ nhiều lo
Sinh, lão, bệnh tật, chết
Cõi đời đời, ai cho?

Nếu Christ chẳng sống lại
Người tin Chúa được chi?
Phải chăng vài điều phước
Đời đã hết sầu bi?

Nếu Christ chẳng sống lại
Tin Lành giảng: hư không
Đức tin ra vô ích
Tội còn, chết trả công.

Nhưng Christ đã sống lại
Mộ trống: chuyện kinh thiên,
Hơn năm trăm mắt thấy,
Nào phải “chuyện thần tiên”.

Bởi Christ đã sống lại
Xưng công nghĩa kẻ tin
Sống có Ngài dẫn dắt
Chết rồi, lại sống vinh.

Simonnguyen
PQ. PS. 2024

 

Bài trướcĐấng Công Chính – 24/3/2024
Bài tiếp theoCov Nyob Qhov Pom Kev – 25/3/2024