Thơ: Năng quyền của sự ngợi khen

535

Bạn có biết khi mình ca ngợi Chúa
Quyền năng Ngài giăng bủa khắp nơi nơi
Bạn có biết Chúa ngự chỗ ta ngồi
Ta ca hát dâng lời tụng Vua Thánh.

Bạn có nhớ Phao-lô trong đêm lạnh
Cùng Si-la ở bên cạnh làm chi?
Trong ngục tù dẫu xiềng xích sợ gì
Họ đã hát, xoá đi bao mệt mỏi.

Bạn có biết tiếng hát trong đêm tối
Mở xích xiềng giải phóng bao tù nhân
Người đề lao tin nhận Chúa biết chăng?
Vì phép lạ giăng ra trong đêm ấy.

Khi khó khăn và nghịch cảnh như vậy
Bạn nhớ rằng ca ngợi Chúa không thôi
Quyền năng Ngài bày tỏ khắp muôn nơi
Có gì khó khi dâng lời ca ngợi?

Khó khăn đến như núi cao vời vợi
Hãy ngợi khen rồi đợi Chúa tỏ ra
Bao thành luỹ bao phủ lấy chúng ta
Sẽ đổ xuống trước tiếng ca ngợi Chúa.

Có xiềng xích, khó khăn nào giăng bủa
Hãy an lòng, ca hát suốt canh thâu
Quyền năng Ngài bày tỏ không tưởng đâu
Bạn hạnh phúc hưởng ơn sâu cao vợi.

Hoa Dã Quỳ

Bài trướcCông Tác Từ Thiện Tại Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Tại Hội Thánh Tân Phú, Đồng Tháp