Thơ: Mỗi Ngày

277

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Sắp sẵn trên môi những nụ cười
Chọn câu Kinh Thánh tôi cầu nguyện
Trao trọn tình yêu khắp mọi người.

Mỗi ngày tôi gọi Chúa Giê-xu
Bạn của tôi ơi – Chúa nhân từ
Hãy ở cùng tôi trong cuộc sống
Cho nguồn phước hạnh được dinh dư.

Mỗi ngày tôi đếm – cứ mỗi ngày
Gọi tên bạn mới – nối vòng tay
Xin tình thân ái – thêm bền chặt
Cho sự sống tràn – khắp đó đây.

Mỗi ngày tôi hát một bài ca
Tôn vinh – thờ phượng – Ha-lê-lu-gia
NGÀI ở trong tôi – thêm sức mới
Tôi ở trong NGÀI – PHƯỚC nở hoa./.

                                    Tam Hải