Thơ: Lời Chúa Dạy

648

Chúa đến trần gian để làm người
Dạy lời Chúa “sống chớ trêu ngươi”
Siêng năng trung tín trong nhà Chúa
Phục vụ khiêm nhường mãi xinh tươi.

Chúa đã trải qua mọi nẽo đường
Chân lý hòa bình sống yêu thương
Khôn ngoan không vướng phường cám dỗ
Nhã nhặn khiêm nhường phải làm gương.

Chúa dạy thế nhân nước Thiên đàng
Không do việc lành giữa thế gian
Nhưng ai trung tín nghe giữ lấy
Học biết mỗi ngày nhớ từng trang.

Chúa rửa chân cho các môn đồ
Tâm tình phục vụ chớ ngại lao
Nêu gương quản lý trong nhà Chúa,
Khôn ngoan tỉnh thức tránh hồ đồ.

Chúa sống ngày xưa rất hạ mình
Lắng nghe tâm sự kẻ hèn khinh
Ủi an nâng đỡ ban quyền phép
Đuổi hết tà ma đến rập rình.

Nước Trời đã đến giữa trần gian
Làm người quàn lý phải đàng hoàng
Tránh nên cao giọng không giống Chúa
Bạn bè xa lánh, tiếng than van.

Làm người phục vụ sống khôn ngoan
Rao giảng Phúc Âm nước Thiên đàng
Không nên gây cớ ai vấp phạm
Cột cối đá vào chốn lầm than.

Người tôi con thật Chúa hôm nay
Quản lý nhà Cha muốn tỏ bày
Ân tứ Ngài ban luôn dư dật
Chớ nên để hẹn đến ngày mai.

Ngày mai ai biết sẽ ra sao
Nếu không yêu Chúa sẽ thế nào?
Công việc của Ngài, Cha sai phái,
Xin Chúa mở đường thỏa khát khao.

                                      PTK (6/2020)