Thơ: LỄ NGŨ TUẦN

2219

Xin đọc Kinh Thánh: Công-vụ. 2:1-21 MST

Năm mươi ngày, sau khi Ngài sống lại,
Chính xác thời gian của Lễ Ngũ Tuần,
Tại phòng cao, họp nhau chẳng phân vân,
Cùng chờ đợi nhận điều Cha đã hứa.

Bỗng tiếng gió ồn vang, cùng lưỡi lửa,
Tản mạn ra, đậu trên mỗi một người,
Nhận lãnh Thánh Linh, họ nói không ngơi,
Mỗi dân tộc, nghe tiếng người bản xứ.

Ngạc nhiên trước việc Thánh Linh hành xử,
“Chúng ta nghe bằng ngôn ngữ của mình.”
Nhưng có người lại chối bỏ, cười khinh,
Đây là việc, người say, rượu mới đó!

“Hỡi anh em, xin hãy nghe cho rõ,
Vì thời gian, chỉ mới chín giờ thôi,
Họ không say, theo cách nói đãi bôi,
Nhưng ứng nghiệm lời tiên tri đã hứa.

Trong ngày cuối, Thần Linh Ngài tuôn đổ,
Con các ngươi, đều sẽ nói tiên tri,
Kẻ già nua, trai tráng chẳng so bì,
Nhận khải tượng, chiêm bao, cùng dấu lạ.

Việc xảy đến cho muôn dân thiên hạ,
Biết được rằng Ngày Chúa Đến không xa,
Để cho dầu bao tai biến xảy ra,
Ai cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu.”

Thánh Linh Chúa sẵn dành ban ân tứ,
Cho tín nhân theo ý định tốt lành,
Dẫu chúng ta chỉ những khách bộ hành,
Được vinh dự góp phần hầu việc Chúa.

Tín nhân hỡi, đây ân Linh Thánh Chúa,
Hãy chuyên tâm như những kẻ làm công,
Nương cậy sức thiêng, phục vụ trọn lòng,
Ngày Chúa đến, nhận mão triều vinh hiển.

Bạn thân hỡi, đây thì giờ thuận tiện,
Nhận lời mời, tiếp nhận Chúa hôm nay,
Tên được ghi Sách Sự Sống từ rày,
Sống sung mãn của cuộc đời có Chúa.

Lê Huyền Thơ Anh
Lễ Ngũ Tuần 2024

Bài trướcThơ: MONG ƯỚC CỦA MẸ
Bài tiếp theoTus Tswv Yuav Muab Ntau Tshaj – 22/5/2024