Thơ: HỘI THÁNH “VI RƠ-NGHEO” KON-TUM

1057

Bình minh ló dạng cuối chân trời
Người về cầu nguyện núi thánh nơi
Chung lòng
Leo núi ngày tươi mới
Chúc tụng ngợi khen Chúa muôn đời.

Cây rừng ngáy ngủ nhẹ sương rơi
Người đến kẻ đi tiếng gọi mời
Vượn hú gọi đàn chào nắng mới
Chim chóc hòa vang khúc nhạc Trời.

Du khách tìm về khắp nơi xa
Chung lòng khẩn nguyện tạ ơn Cha
Vì yêu nhân thế Ngài xuống thế
Chết trên thập giá chuộc mua ta.

Huyết Chúa linh nghiệm đến lạ lùng
Ai tin nhận được sẽ trắng trung
Tâm hồn tươi mới linh vui thỏa
Nhẹ gánh trần gian phước vô cùng.

Hội thánh chung lòng quyết dựng xây
Hủ tục ngày xưa từ bỏ ngay
Lập lại bàn thờ thân thể mới
Vui trong đôi mắt trẻ hay hay.

Kể sao cho xiết ơn lạ lùng
Vi Rơ-ngheo sáu bốn nhà chung
Sáu hai trong ấy tin nhận Chúa
Cầu Chúa xót thương vẹn tương phùng…!

Tân Phan

Bài trướcChúa Có Thể Ban Cho Nhiều Hơn – 22/5/2024 
Bài tiếp theoTp.HCM: Mục Vụ Thanh Niên Năm 2024