THƠ: Hành Động Yêu Thương

908

 

HÀNH ĐỘNG YÊU THƯƠNG

 

Chúa yêu ta biết bao nhiêu

Nay ta yêu Chúa có nhiều hay không?

Tình yêu giờ được cân đong

Hơn – thua, cao – thấp, để hòng dối nhau.

Tình yêu giờ – cuộc đổi trao

Dựa trên lợi ích, đặt vào cán cân.

Đôi khi ham mến cõi trần

Mà ta quên mất tình thân với Người.

 

Quay về Kinh Thánh ai ơi

Nhân Mùa Thánh lễ, xem Lời, ngẫm suy:

Trong tuần thương khó, Chúa đi

Về Thành Thánh, Bê-tha-ni tạm dừng.

Ma-ri không xiết vui mừng

Dâng chai dầu quí xức chân Chúa liền.

Chẳng so đo, giá bạc tiền

Chẳng băn khoăn: Liệu có nên chăng là…

Tình yêu cần tỏ lộ ra

Như ông Giô-sép dâng Cha mộ phần.

Dù cho Chúa sống chẳng cần

Náu nương mồ mả tối tăm lâu ngày…

 

Yêu thương thật sẽ tỏ bày

Bước chân viếng mộ sáng ngày phục sinh.

Thuốc thơm, một dược sẳn dành

Dâng lên Chúa, chẳng vì danh hay quyền.

 

Đừng vì lợi ích tư riêng

Âm mưu thâm hiểm, gây phiền lòng Cha

Người lân cận chẳng đâu xa:

Cùng chung Danh Chúa, cùng là anh em

Tình yêu Chúa được tỏ thêm

Với người gian khó kề bên thân mình.

Yêu thương thật. Ấy chân tình.

 

Huyền Giang

 

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Long An
Bài tiếp theoNgày 23/3/2016: Nụ Hôn Bán Chúa