Thơ: Chúa Cứu Một Người

1220

(Theo Mác 5:1-20)

Tiếng kêu than khóc Giê-ra-sê,
Bên kia bờ vắng đã hiện về,
Ngày đêm quằn quại nơi mồ mả
Dùng xiềng sắt trói thảy đều chê.

Chúa nghe tiếng khóc chạnh lòng thương,
Vượt hàng hải lý đến tìm đường,
Đức tin quyền phép cùng chung bước,
Quyền năng Chúa đuổi quỉ ma vương.

Quỉ xin Chúa cho nhập đàn heo,
Từ trên triền dốc đá, gành, đèo,
Lao mình như thác kinh khiếp quá,
Chết chìm giữa biển hai ngàn heo.

Những kẻ chăn heo sợ khiếp kinh
Từ lâu chưa có việc tày đình,
Mời dân làng đến xem phép lạ
Người bị quỉ ma ám sạch tinh.

Nay được ngồi chung với đoàn dân,
Người nghe tiếng Chúa phán một lần,
Quyền năng siêu việt con Trời đến,
Đuổi quỉ chữa lành cứu chứng nhân.

Anh được chữa lành muốn cùng đi,
Chúa bảo rằng con tuổi xuân thì,
Ở lại quê nhà cùng bạn hữu,
Chứng nhân về Chúa cứu mình đi.

Từ đây người đến Ca-bô-lơ,
Một vùng đất mới đang đợi chờ,
Rao giảng nước Trời cùng quyền phép
Ơn Chúa thứ tha sạch tội nhơ.

Noi gương người trước Giê-ra-sê,
Kíp đi rao báo phúc âm Trời.
Quyền năng phép lạ ơn Thiên Chúa.
Vinh hiển Danh Ngài khắp mọi nơi./.

                                                     PTK (7/2019)