Thơ: Cảm Tạ Trong Nghịch Cảnh

617

Khi Chúa ban cho tài sản nhiều
Bò, lừa, dê, cừu biết bao nhiêu
Bạn vui mừng lắm, ngợi khen Chúa
Tâm bạn hớn hở, ruộng phì nhiêu.

Khi Chúa ban cho hậu tự này
Trai tài, gái sắc đủ đầy nay
Nhìn con khôn lớn bạn vui sướng
Hát cảm tạ Ngài, dạ ngất ngây.

Khi Chúa ban cho khoẻ mạnh rồi
Bệnh tật, tai ương mãi xa khơi
Thân bạn không vướng bao tai nạn
Bạn ca tụng Chúa trọn cuộc đời.

Nhưng nào ai biết trước mọi điều?
Tài sản không còn bay mất tiêu
Con cái bỗng dưng ngã chết hết
Bệnh tật, đau đớn ôi trăm chiều!

Làm sao ngợi khen Chúa bây giờ
Làm sao an bình dệt vần thơ
Làm sao cảm tạ trong nghịch cảnh
Trước những tai ương đến bất ngờ?

Học theo ông Gióp, nói thế này:
“Chúa – Đấng ban cho dư dật thay
Rồi đẹp ý Chúa – Ngài cất lấy
Ôi! Tạ ơn Chúa – dẫu vơi, đầy!”

Học cảm tạ Chúa nhé, bạn ơi!
Dù thuận hay nghịch vẫn không dời
Chúa ban, ta nhận – lòng vui sướng
Chúa cất đi rồi – ngợi Chúa thôi.

Hoa Dã Quỳ