Thơ: Bình An Dưới Đất

1633

Niềm mong ước, sống sao cho vui thỏa
Được bình an yên ổn cả một đời
Thế gian chuyển đổi thay dời
Nay còn mai mất, bao người đớn đau.

Rồi dịch bệnh, thiên tai chao đảo
Khiến nhân gian chẳng biết về đâu
Tìm bình an, thấy u sầu
Bao năm tìm kiếm, chẳng câu trả lời!

Và sau mấy ngàn năm mong đợi
Một Món Quà bởi Chúa yêu thương
Ngôi Hai từ bỏ thiên đường
Lìa ngôi vinh hiển xuống dương gian này.

Nguồn ơn phước tỏa ra từ đấy
Đến với Ngài nhận lấy người ơi
Sáng danh Chúa các từng trời
Bình an dưới đất cho người thiện tâm.

Hỡi nhân thế hãy mau đón nhận
Sự Bình An, từ Đấng Yêu Thương
Thế gian thay đổi không lường
Nhưng ở trong Chúa, an khương trọn đời.

Bao dịch bệnh, thiên tai dẫu tới
Chúa ở cùng, mở lối cho ta
Bình An vui thỏa trong Cha
Còn gì quí giá hơn là thiên ân

Hãy mau đón nhận Phúc Âm
Bình An của Chúa, muôn phần thỏa vui

                             VHD

Bài trướcVị Khách Bình An
Bài tiếp theoĐắk Nông: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Tháng 12/2021- Chờ Đón Mùa Giáng Sinh “Lịch Sử”