Thần Lẽ Thật – 18/8/2018

4385

 

Giăng 16:12-15

12 Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15 Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. 

Câu gốc: “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Thánh Linh được gọi là Thần Lẽ Thật? Chúa Giê-xu cho thấy lời dạy của Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất như thế nào? Ngày nay chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Thần Lẽ Thật như thế nào?

Chúa Giê-xu đã nói về một ích lợi khi Ngài đi và sai Chúa Thánh Linh đến, đó là Chúa Thánh Linh sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, sự công bình, và sự phán xét (câu 7-11). Giờ đây, Chúa dùng một danh hiệu khác của Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, để nói thêm một ích lợi nữa cho con dân Chúa. Chúa phán trong thời điểm này nếu Ngài dạy dỗ môn đồ thêm nhiều điều nữa thì họ cũng không thể hiểu hết nổi. Khi Thần Lẽ Thật đến thì Ngài sẽ dẫn môn đồ vào mọi lẽ thật và tỏ bày những điều thuộc về tương lai cho họ biết. Lời này đã hoàn toàn được ứng nghiệm khi Thần Lẽ Thật soi dẫn cho các sứ đồ và nhắc cho họ nhớ những lời dạy của Chúa Giê-xu (Giăng 14:26), để họ viết nên Kinh Thánh Tân Ước là Lời lẽ thật, và Chúa cũng mặc khải cho Sứ đồ Giăng viết về những việc tương lai qua sách Khải Huyền.

Chúa cũng nói chính Thần Lẽ Thật sẽ làm sáng danh, tôn vinh Chúa Giê-xu, và lấy những gì thuộc về Chúa Giê-xu mà công bố, vì mọi điều Đức Chúa Cha có đều là của Chúa Giê-xu, Ngài với Cha là một (Giăng 10:30), nên khi Thần Lẽ Thật dạy những điều thuộc về Chúa Giê-xu thì đó cũng là những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Như vậy, lời dạy của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Linh là một. Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất cách đầy trọn qua công việc của Thần Lẽ Thật.

Mọi điều Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đã làm cho các môn đồ ngày trước, Ngài cũng tiếp tục thực hiện cho con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Mỗi chúng ta đã được Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi để quyết định ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng được Thần Lẽ Thật dẫn chúng ta vào chân lý, giúp chúng ta hiểu được những lời dạy của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh. Từ đó, chúng ta có thể sống làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, sống phục vụ và làm sáng Danh Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Nói cách khác, mục đích sống của con dân Chúa chính là làm sáng Danh Chúa và rao truyền Phúc Âm cho mọi người. Tất cả việc làm nào không nhằm mục đích đó đều là theo ý riêng của con người chứ không có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật.

Bạn đã kinh nghiệm được sự cáo trách, dạy dỗ của Chúa Thánh Linh cho cuộc đời bạn chưa?

Tạ ơn Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu chuộc con. Tạ ơn Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đã dạy dỗ chân lý của Đức Chúa Cha cho con. Xin cho đời sống con luôn làm sáng Danh Chúa trong trách nhiệm chứng nhân và phục vụ Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 22.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcLễ Tấn Phong Mục Sư Khu Vực III Tại Nhà Thờ Quới Sơn, Bến Tre
Bài tiếp theoBồi Linh Giáo Phẩm Tỉnh Đăk Lăk Năm 2018