Tây Ninh: Lễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Hòa Hội

2242

HTTLVN.ORG – Hòa Hội là một trong những xã biên giới của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Phần đông người dân ở vùng đất này chịu ảnh hưởng bởi nhiều tôn giáo nhưng chưa có người tin Chúa. Vì vậy, việc nói về Chúa cho những người đang sống trong vùng đất nầy là một thách thức. Nhưng thật cảm tạ Chúa, những con cái Chúa ra đi làm chứng tại nơi đây và được kết quả, một số người tại vùng đất nầy đã tin nhận Chúa.

Trải qua những năm tháng tôi con Chúa hết lòng cầu nguyện, từng hồi từng lúc Chúa đáp lời cầu xin. Ngài không chỉ ban ơn đủ tài chánh để mua đất và xây dựng được cơ sở Điểm Nhóm mà Chúa cũng ban ơn cho có giấy phép để Điểm Nhóm Hòa Hội được chính quyền chính thức công nhận tư cách pháp nhân.

Lễ công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Hòa Hội được tổ chức vào sáng ngày 09/5/2019 tại tổ 3, ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành. Khoảng 100 tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong tỉnh đã về tham dự.

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Mục vụ tỉnh Tây Ninh rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Việc Tay Chúa Làm” nương trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 92:4, khích lệ tôi con Chúa về công việc lớn và khó do tay Chúa làm, những ai dự phần hầu việc Chúa thì không hề luống công vô ích, họ sẽ vui vẻ mừng rỡ.

Ban hát Hội Thánh Tây Ninh tôn vinh Chúa

Mục sư Ủy viên Mục vụ trao quyết định công nhận Điểm Nhóm Hòa Hội

Đại diện chính quyền chúc mừng và trao giấy phép

Mục sư Quản nhiệm Trương Thiên Tín tri ân

TTV. TĐ Nguyễn Xuân An