Sống Trong Giao Ước – 13/4/2024

7489

 

 

Phục Truyền 26:16-19

“Ngày nay, ngươi hứa nhận Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn và mạng lệnh Ngài, cùng vâng theo tiếng phán của Ngài” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “ngày nay” lặp lại ba lần trong phân đoạn này nhắc lại những điểm quan trọng nào? Dân Chúa phải làm gì để hưởng những phước hạnh Chúa hứa ban? Bạn cần sống thế nào để xứng đáng là con của Chúa?

Chương 26 khép lại với bảng cam kết của dân Y-sơ-ra-ên trong giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân Ngài. Điều đáng chú ý là cụm từ “ngày nay” được lặp lại ba lần. “Ngày nay” thứ nhất nhắc lại thời điểm dân Chúa ở tại núi Si-na-i, họ họp lại với nhau lắng nghe những điều “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em truyền bảo” về cuộc sống mới và những trách nhiệm dân Chúa cần làm đối với Ngài khi được vào trong Đất Hứa. Đó là “…phải tuân giữ các luật lệ và mệnh lệnh này. Vậy anh em phải cẩn thận tuân giữ với cả tấm lòng và linh hồn mình” (câu 16 BTTHĐ). Cụm từ “ngày nay” thứ hai là lời xác quyết của dân Chúa “…sẽ đi trong đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn và mệnh lệnh Ngài, và lắng nghe tiếng Ngài” (câu 17 BTTHĐ). Và cụm từ “ngày nay” thứ ba là lời xác nhận của Chúa cùng lời hứa ban phước cho dân Ngài cách đặc biệt. Đức Giê-hô-va hứa nhận dân Y-sơ-ra-ên là một dân thuộc riêng về Ngài, một dân tộc thánh cho Ngài. Không những thế, Chúa sẽ làm cho dân tộc Ngài được vinh dự, danh tiếng, tôn trọng và vượt trên mọi dân tộc Ngài đã tạo dựng (câu 18-19).

Phần Kinh Thánh này đặc biệt nhấn mạnh đến bổn phận của dân Chúa trong giao ước. Đặc ân phải đi kèm với trách nhiệm. Hưởng đặc quyền làm dân thánh, dân thuộc riêng về Chúa thì điều quan trọng dân Chúa cần phải nhớ là “sẽ gìn giữ hết các điều răn Ngài”. Đó là điều kiện để họ hưởng được những lời hứa ban phước của Chúa trong giao ước với Ngài. “Ngày nay” là thời điểm hiện tại. Việc hết lòng, hết ý vâng giữ Lời Chúa không phải là việc làm một vài lần trong quá khứ, nhưng là việc phải làm “ngày nay” và suốt cuộc đời theo Chúa.

Trong mối liên hệ giao ước giữa Chúa với Cơ Đốc nhân, Ngài là Chúa chúng ta, và chúng ta là con dân yêu dấu của Ngài. Cha Thiên Thượng là Đức Chúa Trời sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ, che chở và ban phước cho con dân Chúa. Trong vai trò một người con, chúng ta cần phải tuân giữ những điều răn, luật lệ của Cha, luôn đi trong đường lối của Cha chúng ta. Đừng ai theo Chúa chỉ mong hưởng được đặc quyền làm con Đức Chúa Trời nhưng lại khước từ trách nhiệm với Ngài. Nhiều người đến với Chúa chỉ để cầu may mắn và bình an như cách bao người đến với các thần của họ. Chúng ta cần sống với ý thức rằng, Đức Chúa Trời là Chúa của đời sống chúng ta và chúng ta là dân thuộc về Ngài.

Bạn có đang sống đúng với lời dạy trong giao ước với Chúa không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cứu con, cho con được làm con của Ngài, ban cho con đủ các phước hạnh thiêng liêng. Xin dạy con vâng giữ Lời Chúa và đi trong đường lối của Ngài trọn đời con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 7

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHdĭp Hlăm Klei Bi Mguôp – 13/4/2024
Bài tiếp theo“Được Chúa Đồng Hành” – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Long An