Sĭt Suôr Jum Drông Tue – 2/11/2023

2932

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Bruă Mtao 4:8-10

Êlan kliăng: “Brei kơ phung doh jăk mnơ̆ng diñu kƀah, brei diih thâo jum tue.” (Rôm 12:13)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mniê ƀuôn Sunem trông čhai hŏng ung ñu drông jum khua pô hưn êlâo Y‑Êlisê? Hruê anei si drei bi êdah knhuah hdĭp hlăm bruă jum tue ti Sang Aê Diê leh anăn hlăm sang pô?

Khua pô hưn êlâo Y‑Êlisê khăng nao ti čư̆ Karmel čiăng wah lač (II Bruă Mtao 2:25). Sunem jing sa boh ƀuôn ti êlan mơ̆ng ƀuôn sang ñu nao ti čư̆, kyuanăn ñu khăng jưh mdei jơ̆ng ti ƀuôn Sunem. Tinei, mâo sa čô mniê mdrŏng akâo mtrŭt ñu weh ti sang gơ̆ huă ƀơ̆ng tơdah grăp blư̆ ñu găn êlan anăn (êlan 8). Arăng amâo hưn ôh si anăn mniê anei ƀiădah ñu hing snăk kyua klei thâo jum tue. Gơ̆ jing sa čô mdrŏng hlăm ƀuôn sang, gơ̆ ăt jing mnuih kmah leh anăn mâo klei thâo săng mdê hĭn mơh. Gơ̆ mđing ƀuh leh anăn thâo kơ khua pô hưn êlâo Y‑Êlisê khăng găn ƀuôn Sunem, kyuanăn gơ̆ pŏk ai tiê drông jum ñu.

Klei gơ̆ sĭt suôr jum tue amâo mjưh knŏng hŏng klei iêô jak khua pô hưn êlâo huă ƀơ̆ng ôh, ƀiădah wăt hmiêt mkăp pŏk êhai sang jum drông khua pô hưn êlâo mdei jơ̆ng tinei mơh. Gơ̆ mâo klei ƀuh mngăt myang leh anăn kăp čiăng wĭt ngă hŏng klei mă bruă kơ mnuih doh jăk Aê Diê (êlan 9). Gơ̆ trông čhai hŏng ung gơ̆ čiăng ngă sa boh adŭ mâo ênŭm mnơ̆ng pioh yua kơ khua pô hưn êlâo Y‑Êlisê. Klei Aê Diê Blŭ hưn čêč drêč kơ adŭ điêt ti dlông mâo mtih, mâo jhưng pĭt, jhưng huă, mdhô̆ knang, pui kđen… klei anei brei ƀuh mniê Sunem anei amâo djŏ knŏng thâo jum drông tue ôh ƀiădah wăt jing sa čô pô thâo răng jăk snăk hlăm klei mprăp mkra. Gơ̆ mbruă snăk hlăm klei prăp êmiêt sa boh adŭ prŏng man dưn, mprăp djăp ênŭm mnơ̆ng kơ khua pô hưn čiăng yua, sa anôk hơĭt jăk pioh mdei pioh wah lač leh anăn mă bruă mbĭt hŏng dĭng buăl ñu jing Y‑Gêhasi (êlan 13).

Mniê Sunem djă păn leh mmông găl mă bruă kơ Khua Yang hŏng klei mă bruă kơ dĭng buăl Ñu jing khua pô hưn êlâo Y‑Êlisê. Gơ̆ jum drông sĭt suôr snăk hlăm klei ngă bruă grăp blư̆ khua pô hưn êlâo găn ti ƀuôn Sunem. Gơ̆ mkra anôk jăk kơ mnuih mă bruă kơ Aê Diê dưi mdei hơĭt čiăng mâo ai ktang lŏ ngă bruă Aê Diê jao. Klei gơ̆ đăo bi êdah klă hlăm bruă gơ̆ sĭt suôr jum drông tue leh anăn mă bruă.

Sĭt suôr jum drông tue jing sa klei Khua Yang mtă brei ngă čiăng kơ drei jum drông mnuih mkăn leh anăn thâodah pô anăn jing dĭng buăl jăk Aê Diê (Hêbrơ 13:2). Hruê anei drei ăt čiăng snăk bi êdah ai tiê mă bruă kơ mnuih mkăn hlăm klei jum drông tue. Hlăm Sang Aê Diê, brei phung anak ƀuôn sang Aê Diê thâo bi jum drông, êmuh čhưn hdơ̆ng găp, đăm wơr bĭt ôh jum drông tue hriê bi kƀĭn mbĭt hŏng Phung Sang Aê Diê. Ti sang pô, brei phung anak Aê Diê bi blŭ hrăm êmuh čhưn, jum drông rŭ mdơ̆ng bi mđĭ klei bi mguôp hdơ̆ng găp hlăm klei khăp Khua Yang. Boh nik nak tơdah jum drông phung tue ka đăo, mmông găl kơ drei hưn mdah klei khăp Khua Yang kơ pô mkăn.

Si ngă drei djă păn nanao mơ̆ mmông găl jum drông tue leh anăn sĭt suôr mă bruă kơ arăng?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih mñă brei kâo djă păn mmông găl mă bruă kơ pô mkăn leh anăn hmiêt mkăp pŏk ai tiê, pŏk ƀăng bhă sang pưk jum drông phung mă bruă kơ Aê Diê êjai digơ̆ mâo klei čiăng. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Philip 2:12-3:11

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Siab Dav Txais Qhua – 2/11/2023
Bài tiếp theoÂn Cần Tiếp Khách – 2/11/2023