Quyết Định Vâng Theo Lời Chúa – 7/8/2020

2494

 

Thi Thiên 1:1-6

“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sinh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong Thi Thiên thứ nhất, trước giả đưa ra hai hạng người nào? Hai hình ảnh ví sánh với hai hạng người này là gì? Cách sống và kết quả của họ ra sao? Bạn chọn lựa cách sống nào?

Thi Thiên thứ nhất nói đến hai hạng người đi trên hai con đường. Thứ nhất, là kẻ dữ, tội nhân, kẻ nhạo báng (câu 1), và kẻ ác (câu 4-6). Họ được ví như “rơm rác” (câu 4), nghĩa là không có giá trị, và con đường họ đi là con đường “diệt vong” (câu 6) vì họ không thể “đứng nổi trong ngày đoán xét” (câu 5). Và hạng người thứ hai là “người công bình” (câu 5-6). Họ được ví sánh như “cây trồng gần dòng nước” (câu 3), nghĩa là có giá trị và con đường họ đi là con đường được “phước” (câu 1).

Ai là kẻ dữ, tội nhân, kẻ nhạo báng, hay kẻ ác? Có phải đó những kẻ giết người, cướp của, hay hãm hiếp? Chắc chắn như vậy! Nhưng tại đây, trước giả cho biết con người chỉ được phân thành hai hạng: kẻ ác và người công bình. Nói cách khác, kẻ ác là những người không phải là người công bình. Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không phải là người công bình thì dù chúng ta là ai, đạo đức thế nào, trình độ hiểu biết ra sao thì chúng ta vẫn là kẻ ác, kẻ dữ, kẻ nhạo báng, tội nhân, và số phận của chúng ta sẽ là “diệt vong”!

Ai là người công bình? Câu 1 cho biết đó là người “chẳng theo mưu kế của kẻ dữ”, nghĩa là không gần gũi, không nghe và không sống theo cách của những người không tin kính Chúa. Người công bình cũng “chẳng đứng trong đường tội nhân”. “Đường” có nghĩa là một con đường hay một lối sống được chọn lựa nào đó. Một người công bình sẽ không “đứng”, tức là không chấp nhận lối sống của một “tội nhân”, cũng sẽ “không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng”, nghĩa là không “ở trong” hay không sống như một người chống nghịch Đức Chúa Trời. Câu 2 cho biết người công bình là người sống vâng giữ Luật Pháp của Đức Chúa Trời. Họ vâng giữ không chỉ vì bổn phận mà còn vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời khiến họ “lấy làm vui vẻ” để được làm theo ý muốn Ngài. Những người công bình sẽ “suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” để tìm kiếm sự khôn ngoan, những tiêu chuẩn sống, những hướng dẫn cho những quyết định trong đời sống, hay sự an ủi khi ngã lòng.

Một đời sống thể hiện đức tin và sự trông cậy được bày tỏ qua quyết định chọn lựa cho mình một cách sống. Hoặc chọn lựa sống gần gũi, chấp nhận, và thực hành lối sống của thế gian, hoặc chọn lựa để yêu mến Chúa, sống theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Chúng ta đang đứng về phía nào? Câu trả lời sẽ được bày tỏ rõ ràng qua sự chọn lựa cách sống và thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và Lời Ngài.

Bạn là ai trong hai hạng người này?

Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày trung tín với Lời Ngài, bày tỏ đức tin và sự trông cậy qua quyết định sống và thực hành Lời Ngài trong mọi khía cạnh của đời sống con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:1-56.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org