Thứ Năm 21/09/2023

008

006.Mục sư Đinh Tấn Vĩnh chia nhóm cầu nguyện và thông tin những chỉ tiêu chung của Hội Thánh trong tỉnh để cùng cầu nguyện (chỉ tiêu là 1.000 người sẽ tin Chúa trong năm 2023).
009

BÀI VIẾT MỚI NHẤT