Thứ Tư 19/06/2024
Trang chủ Quảng Ngãi: Bồi Linh Thông Công Phụ Nữ 2024 006.Bà Mục sư Nguyễn Thế Vinh, thay cho ban phụ nữ tỉnh có lời cảm ơn đến quý chị em phụ nữ Hội Thánh trong tỉnh

006.Bà Mục sư Nguyễn Thế Vinh, thay cho ban phụ nữ tỉnh có lời cảm ơn đến quý chị em phụ nữ Hội Thánh trong tỉnh

004.Mục sư Nguyễn Thế Vinh, Trưởng ban Đại diện cầu nguyện khai lễ
002.Bà Mục sư Đinh Văn Thông, hướng dẫn chương trình buổi chiều

BÀI VIẾT MỚI NHẤT