Quảng Nam: Hiệp Nguyện Mục sư – Truyền Đạo Tháng 5/2020

813

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 12/05/2020, tại nhà thờ Tin Lành Khánh Bình, đã diễn ra chương hiệp nguyện của các Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh với hơn 100 người tham dự.

Nhà thờ Tin Lành Khánh Bình

Mục sư Huỳnh Xuân Diệu, Quản nhiệm Hội Thánh Việt An, nương trên phân đoạn Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:11-21 với đề tài “Động Cơ Phục Vụ Chúa”, khích lệ quý tôi tớ Chúa qua chức vụ thành công của sứ đồ Phao-lô, được cảm động bởi tình yêu của Ngài, hầu việc Chúa trong tinh thần biết ơn với sứ mạng rao truyền Tin lành được Chúa giao phó.  

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên TLH nêu lên công việc Chúa chung trong Giáo hội và những biểu quyết của Ban Trị sự Tổng Liên Hội về việc tổ chức Hội đồng thường niên bầu cử Ban Chấp sự trong các Hội Thánh.

Quý Mục sư trong Ban Đại diện phổ biến công việc Chúa trong tỉnh và nêu những vấn đề cần cầu thay:

– Lễ Bổ nhiệm MSNC Nguyễn Việt Hòa, Quản nhiệm Hội Thánh Bình Quế; MSCN Nguyễn Ngọc Sanh, Quản nhiệm Hội Thánh Quế Xuân và các Phụ tá Quản nhiệm trong các Hội Thánh trong thời gian đến.

– Tiếp tục làm việc với chính quyền về việc công nhận Điểm Nhóm và việc thành lập các Chi Hội.

– Kêu gọi sự nỗ lực và hỗ trợ trong các chương trình truyền giảng Tin Lành tại các Chi Hội và Ban Truyền giảng tỉnh.

Cảm tạ ơn Chúa, mặc dầu thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Chúa đã gìn giữ tôi con Ngài được bình an. Trong lúc khó khăn, các Hội Thánh đã góp phần dâng hiến theo thư kêu gọi của Ban Y tế – Xã hội TLH hỗ trợ các tín hữu gặp khó khăn. Qua Mục vụ Cảm Thông cùng quý ân nhân, các Hội Thánh trong tỉnh đã nhận sự trợ giúp cho các tín hữu khó khăn và đồng bào trong cộng đồng 9 tấn gạo, 500 thùng mì, 30.000 chiếc khẩu trang, nước sát khuẩn…

Sau đó, Ban hiệp nguyện đã chia ra làm nhiều tổ hiệp chung cầu nguyện cho đất nước, cho công việc Chúa chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và các vấn đề mà các Hội Thánh đã nêu.

Tạ ơn Chúa đã cho chương trình hiệp nguyện diễn ra trong phước hạnh, tiếp thêm sức mới từ Chúa để hết thảy quý tôi tớ Chúa và từng mỗi con dân Chúa trong từng Hội Thánh, tiếp tục bước đi trong sự thờ phượng Chúa, cùng gây dựng đời sống tâm linh được tăng trưởng và đồn rao danh Chúa cho mọi người.

TTV. MS Trần Văn Khôi