Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Thuận Tháng 5/2020

686

HTTLVN.ORG – Ngày 13/5/2020, Giáo phẩm tỉnh Bình Thuận hân hoan đến tham dự hiệp nguyện thường kỳ tại nhà thờ Tin Lành Nghị Đức, huyện Tánh Linh.

MS Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng BĐD Bình Thuận cầu nguyện

Qua đề tài “Mơ Ước” nương trên nền tảng Thi Thiên 42:1-2, Mục sư Phạm Xuân Nghĩa khích lệ quí tôi tớ Chúa hãy mơ ước Chúa, khát khao Chúa và muốn được thờ phượng Chúa luôn luôn.

Mục sư Võ Thành Phê. Uv/TLH, Mục vụ tỉnh Bình Thuận thông báo các công việc Chúa chung và nhắc nhở các tôi tớ Chúa thi hành mục vụ đúng với Hiến chương, Nội qui – Giáo luật và các qui chế, văn bản của Tổng Liên Hội.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng thông báo công việc Chúa trong tỉnh như sau:

– Ngày 20/5/2020: Cảm tạ và công bố Điểm Nhóm Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, trực thuộc Chi Hội Phan Thiết.
– Ngày 27/5/2020: Lễ Bổ nhiệm Mục sư Lê Văn Tám, Quản nhiệm Chi Hội Sa-ra.
– Ngày 03/6/2020: Lễ Bổ nhiệm Mục sư Trần Trung Kết, Quản nhiệm Chi Hội Võ Xu.
– Ngày 05/6/2020: Hội đồng Bồi linh tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm.
– Ngày 8-9/6/2019: Huấn luyện giáo viên Thánh Kinh hè tại nhà thờ Phúc Âm.
– Ngày 17/6/2020: Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Phan Phụng Lân, Quản nhiệm Chi Hội Huy Khiêm (buổi sáng) và MSNC Đỗ Xý, Quản nhiệm Chi Hội Trà Tân (buổi chiều).

Buổi chiều, các Quản nhiệm làm chứng về công việc Chúa cũng như nêu các vấn đề cầu nguyện sau:

– Cầu nguyện cho nhà thờ Tân Minh đang xây dựng, cần 2 tỷ nữa để hoàn tất.
– Nhà thờ Mê-pu 1 sẽ khởi công xây dựng vào ngày 21/7/2020.
– Nhà thờ Phú Long đang xin giấy phép xây dựng.
– Hội Thánh Sông Dinh có 5 người tin Chúa, cầu nguyện cho các tân tín hữu được đứng vững.
– Cầu nguyện cho các lễ bổ nhiệm, việc thuyên chuyển nhiệm sở của quí tôi tớ Chúa và Chi Hội Phúc Âm 2 sớm có Quản nhiệm.
– Cầu nguyện cho Hội Thánh Ma Lâm sớm được chính quyền can thiệp để trao trả lại cơ sở nhà thờ cho Giáo hội.
– Cầu nguyện đặc biệt cho MSNC Nguyễn Trần Duy Phúc Ân (Quản nhiệm Chi Hội Cam Nghĩa- Khánh Hòa), đang bệnh nặng.

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.

TTV. MS Đinh Thuận