Những Kẻ Đánh Cắp Niềm Vui: Tội Lỗi – 4/3/2021

3190

 

Thi Thiên 51:7-9 

“Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Kết quả của việc này ra sao? Qua đó chúng ta học biết phương cách hữu hiệu nào có thể phục hồi sự vui mừng trong đời sống?

Vua Đa-vít là vị vua quyền lực và giàu có, đã giết ông U-ri để chiếm đoạt bà Bát-sê-ba. Đối với nhiều người, đó là mẫu người thành công vì có được những gì thế gian mong ước. Nhưng hơn lúc nào hết, Vua Đa-vít lại ở trong tình trạng đau đớn tận tâm can vì “sự vui vẻ mừng rỡ” đã rời bỏ ông và vì “các xương cốt” ông đã bị Chúa “bẻ gãy” (câu 8). Từng đối diện với bao nguy khốn, bị kẻ thù rượt đuổi nhưng lòng Vua Đa-vít vẫn tràn ngập bình an và mỗi đêm ông có thể “nằm xuống mà ngủ… vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi” (Thi Thiên 3:5). Nhưng nay khi có mọi sự, ông lại nhận ra mình đang đánh mất điều giá trị nhất là sự hiện diện của Chúa trên đời sống, và nguyên nhân chính là tội lỗi. Nếu tội lỗi là kẻ đánh cắp niềm vui thì phương cách duy nhất để khôi phục sự vui mừng là ăn năn tội và từ bỏ nó.

Vua Đa-vít đã xin Chúa “lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi” (câu 7). Kinh giới được dùng để bôi huyết trên mày cửa vào đêm Đức Chúa Trời hành phạt các con trai đầu lòng của xứ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:22), và sau này được dùng để rảy huyết khi dâng tế lễ trong Đền thờ (Lê-vi Ký 14:4, 6). Vua Đa-vít muốn thưa với Chúa rằng: “Xin tẩy sạch tội lỗi con bằng huyết và cho con được thanh tẩy khỏi tội lỗi đã gây ra khi làm đổ huyết người vô tội.” Ông cũng xin Chúa “hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết” (câu 7). “Rửa” đề cập đến lễ tẩy uế của luật pháp. Tiên tri Ê-sai cũng viết: “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18). Và Vua Đa-vít kêu cầu Chúa “xóa hết thảy sự gian ác tôi” (câu 9). Ông nhìn thấy cuộc đời ông như một quyển sách ghi chép đầy dẫy những tội lỗi và gian ác, nên ông xin Chúa tẩy xóa những tội lỗi này khỏi cuộc đời ông để ông trở nên tinh sạch trước mặt Ngài.

Cảm ơn Chúa vì ngày nay mọi đòi hỏi của Luật Pháp đã được làm trọn trong Chúa Giê-xu Christ. Huyết Chúa đã đổ ra trên đồi Gô-gô-tha để chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Điều chúng ta cần làm khi phạm tội là “nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Hãy nhớ rằng: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13).

Bạn còn cưu mang tội lỗi nào chưa xưng ra với Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con nhạy bén với tội lỗi, bằng lòng xưng nhận, và ăn năn khi được Chúa nhắc nhở để con có thể kinh nghiệm niềm vui và phước hạnh trong đời sống.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 10:1-20

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcBình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 3/2021
Bài tiếp theoUB. CĐGD: Giới Thiệu Sách CON ĐƯỜNG GÔ-GÔ-THA