Ngày Làm Việc Thứ Tư Và Đêm Bồi Linh Đại HĐGP Lần IX

2715

HTTLVN.ORG – Sau một ngày bồi dưỡng mục vụ cho hàng giáo phẩm, Đại HĐGP tiếp tục chương trình ngày thứ tư với đêm Thờ phượng – Bồi linh do MS Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP làm diễn giả.

Trong ngày làm việc thứ tư, Thường trực TLH đã tổ chức bồi dưỡng mục vụ cho các giáo phẩm tham dự chương trình. Buổi sáng, MS Thái Phước Trường – Hội trưởng nhắc lại các quan điểm thần học, tín lý của HTTLVN. Vào buổi chiều, Đại hội đồng được nghe MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I bồi dưỡng về công tác giảng dạy và thăm viếng. Sau đó, MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II phổ biến các vấn đề liên quan đến việc điều hành Hội Thánh.

MS Thái Phước Trường bồi dưỡng mục vụ về Tín lý của HTTLVN

MS Phan Vĩnh Cự bồi dưỡng về công tác Giảng dạy và Thăm viếng

MS Nguyễn Hữu Bình phổ biến về công tác điều hành Hội Thánh

Đại Hội động tập trung lắng nghe Thường Trực TLH bồi dưỡng mục vụ

Chương trình Bồi linh buổi tối bắt đầu lúc 19h00 do MS Huỳnh Cường – Uỷ viên TLH hướng dẫn.

Mở đầu chương trình, MS Lê Văn Như Kỷ cùng Ban Hát dẫn hướng dẫn Đại Hội đồng trong sự ca ngợi Chúa.

MS Lê Hoàng Long – Uỷ viên TLH cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Ban hát số 9 gồm quý thầy cô Truyền đạo trong 34 tỉnh thành tôn vinh Chúa bài TC “Đường Đi Có Chúa”

Đại HĐGP tiếp tục thờ phượng Chúa trong phần dâng hiến. MS Trương Văn Ngành – Trưởng BĐD Tin Lành Tp. HCM cầu nguyện dâng hiến.

Ban hát 6 gồm quý tôi tớ Chúa tỉnh Lâm Đồng tôn vinh Chúa bài TC “Tại Chốn Trận Tiền”

MS Nguyễn Văn Bảo – Nhân sự Đại diện tỉnh Quảng Trị đọc Kinh Thánh Ma-thi-ơ 28:16-20

MS Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP rao giảng Lời Chúa. Bằng việc so sánh tấm gương của Giu-đa Ích-ca-rê-ốt và 11 Sứ đồ còn lại, MS diễn giả khích lệ quý tôi tớ Chúa cùng noi gương 11 vị Sứ đồ, những người bất toàn nhưng khi biết ăn năn, vâng phục, chính Đức Thánh Linh giúp cho họ được chu toàn trong chức vụ mình.

MS Nguyễn Hữu Thượng Thanh – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Thừa Thiên Huế cầu nguyện đáp ứng sứ điệp Lời Chúa.

Chương trình Bồi linh kết thúc lúc 20:40 sau lời chúc phước của MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II.

Tin: Lê Tuấn
Ảnh: Minh Lộc – Lê Tuấn