Ngày 6/9/2016: Khiêm Nhường trong Sự Lựa Chọn

767

Sáng Thế Ký 13:1-12

1 Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót, đồng trở lên Nam phương. 2 Vả, Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc. 3 Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam phương trở về Bê-tên, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, 4 là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Áp-ram cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
5 Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. 6 Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được. 7 Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ram cùng bọn chăn chiên Lót. 8 Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. 9 Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. 10 Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. 11 Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau. 12 Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13 Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.

 

Câu gốc: Sáng Thế Ký 13: 9

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham và ông Lót đang gặp phải nan đề gì? Ông Áp-ra-ham giải quyết như thế nào? Việc ông làm đem lại kết quả gì? Bạn có chủ động nhường quyền ưu tiên cho người khác không?

 

Dù sống cuộc đời du mục nhưng Chúa vẫn ban phước cho ông Áp-ra-ham có nhiều tài sản. Ông cũng bày tỏ lòng yêu kính Chúa qua việc ông lập bàn thờ cầu khẩn Đức Giê-hô-va ở mọi nơi ông đến (câu 4). Trong lúc này, cả cháu ông là ông Lót cũng có nhiều tài sản nên cả hai không thể sống chung tại một chỗ. Các đầy tớ của hai người tranh chấp nhau (câu 7a). Ông Áp-ra-ham không muốn có xung đột trong gia đình cho nên ông đã chủ động làm người hòa giải qua việc nhường quyền ưu tiên cho ông Lót được chọn vùng đất theo ý mình. Thật ra, ông Áp-ra-ham có quyền chọn trước vì ông lớn tuổi hơn nhưng ông đã tỏ lòng rộng lượng đối với cháu mình.

 

Ông Áp-ra-ham đã nhận ra lúc đó cũng có những Dân Ngoại đang ở trong xứ (câu 7b) cho nên nếu hai bác cháu tranh chấp nhau thì đó là việc không nên (câu 8). Vì thế, ông đã quyết định chủ động kêu ông Lót chọn đất trước để giữ hòa khí (câu 9). Ông Áp-ra-ham cho chúng ta tấm gương trong việc giải quyết khó khăn trong gia đình hay Hội Thánh: (1) Chủ động giải quyết những mâu thuẫn; (2) nhường quyền ưu tiên chọn lựa cho người khác ngay cả khi chúng ta không nhận được đều mình mong muốn; (3) đặt sự yên ổn hòa bình trong gia đình và Hội Thánh trên sự ham muốn cá nhân.

 

Ông Lót đã chọn vùng đất theo mắt mình xem thấy là tốt lành mà không tìm cầu ý Chúa để cuối cùng ông nhận lấy những hậu quả đau thương (Sáng Thế Ký 19). Còn ông Áp-ra-ham tin cậy Chúa và sống bởi đức tin chứ không bởi ngoại cảnh nên đã nhường quyền ưu tiên cho ông Lót lựa chọn. Tấm lòng khiêm nhu, rộng lượng của ông Áp-ra-ham đã được bù đắp bằng lời hứa tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Sau khi ông Lót ra đi theo ý riêng, ông Áp-ra-ham đã có cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời (câu 14-18) để tiếp tục nhận lấy lời hứa về dòng dõi và đất đai.

 

Khi đối diện với những tranh chấp trong cuộc sống, chúng ta nên tìm cầu ý Chúa, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân và nhượng bộ người khác để giữ sự hòa bình (Ma-thi-ơ 5:9). Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng ta thiệt thòi khi chúng ta khiêm nhường trong sự chọn lựa.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương ông Áp-ra-ham để biết nhường quyền ưu tiên cho người khác và luôn đặt những quyết định chọn lựa của con theo ý muốn của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 9.

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Thiện Cư Tỉnh Bình Phước
Bài tiếp theoXin Cầu Nguyện Khẩn Thiết Cho ĐN Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng