Ngày 4/4/2016: Bí Quyết Chiến Thắng

875

Rô-ma 8:31-39

“Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu Chúa dành cho chúng ta có gì đặc biệt? Tại sao Chúa yêu thương nhưng cho phép nghịch cảnh xảy đến cho con dân Ngài? Biết Chúa và tình yêu của Ngài dành cho mình sẽ giúp ích chúng ta ra sao khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh?

 

Sứ đồ Phao-lô cho biết bí quyết để chiến thắng là “nhờ Đấng yêu thương mình.” Như vậy chiến thắng của chúng ta không phải nhờ chúng ta nhưng chỉ nhờ Chúa mà thôi. Để chiêm nghiệm chân lý này, chúng ta hãy dành ít phút để suy ngẫm về Chúa và tình yêu của Ngài.

 

Trước hết, về bản tính của Chúa. Hãy nghĩ đến quyền năng của Ngài. Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài làm được mọi sự. Hãy nghĩ đến công việc của Ngài: Ngài đã tạo dựng cả vũ trụ, Ngài đang điều khiển cả muôn loài vạn vật cùng tất cả những sự việc trên trần gian. Hãy nghĩ đến sự tốt lành của Ngài: Ngài là Đấng toàn thiện, toàn mỹ, chân thật, thành tín. Hãy nghĩ đến địa vị của Chúa: Ngài là Đấng vinh quang, chí cao, chí thánh (Ê-sai 6:1-5).

 

Kế đến, về tình yêu của Chúa. Hãy nghĩ đến địa vị của chúng ta: Chúng ta là những tội nhân đáng phải lãnh lấy sự chết (Rô-ma 6:23). Hãy nghĩ đến tình yêu Chúa dành cho chúng ta: Đó là tình yêu vô biên, đời đời (Giê-rê-mi 31:3). Và hãy nghĩ đến cách Ngài bày tỏ tình yêu ấy: Ngài đã giáng thế làm người và chịu chết một cách đớn đau thay cho chúng ta (Giăng 3:16; Rô-ma 5:8).

 

Chúa cao cả yêu thương chúng ta với tình yêu thật sâu, rộng. Và Ngài muốn chúng ta biết rằng, không điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Ngài. Không có bất cứ ai, bất cứ điều gì, hay thế lực nào có thể vô hiệu hóa tình yêu lớn lao Ngài dành cho con cái Ngài. Cho nên khi chúng ta phải đi qua những gian nan thử thách trong đời, chúng ta đừng nên nghĩ rằng Chúa không còn thương, nhưng hãy xem những nghịch cảnh ấy như là bằng chứng của tình thương của Chúa. Chính Sứ đồ Phao-lô cũng từng kinh nghiệm biết bao gian khổ (II Cô-rinh-tô 11:23-28), nhưng ông nói: “Tôi chắc rằng…” (Rô-ma 8:38). Tức là ông biết rõ, biết chắc, ông cam đoan, ông bảo đảm rằng không gì có thể lay chuyển ý nghĩ của ông về Chúa và về tình yêu của Chúa đối với ông. Cũng vì lý do này mà Sứ đồ Phao-lô hằng cầu nguyện để con dân Chúa hiểu thấu tình yêu của Ngài (Ê-phê-sô 3:16-21).

 

Chúng ta là những người “siêu chiến thắng.” Bạn có tin chắc điều đó không? Có khi nào, hay kinh nghiệm nào khiến bạn không cảm nhận được chân lý này chăng? Dù có cảm giác ra sao, hãy nhớ Kinh Thánh bảo đảm rằng chúng ta là những người đăc thắng bội phần. Hãy sống như một người đã giành được chiến thắng.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con càng tin cậy Chúa hơn và không nghi ngờ tình yêu của Ngài giữa những thử thách của cuộc đời. Con tạ ơn Ngài đã giành chiến thắng cho con ở chặng cuối của cuộc hành trình này.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 4.

Bài trướcThông Báo & Thư Mời V/v: Dự Lễ Cảm Tạ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Đến Phú Quý
Bài tiếp theoBài 68: Đức Chúa Trời Nhậm Lời (TT)