Ngày 30/8/2015: Phước Hạnh Tuôn Tràn

787

Thi Thiên 119:129-136

“Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cho chúng ta ba bí quyết nào để nhận được phước? Vì sao tác giả khóc (câu 136)? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay?

 

Con người thường cầu mong và chúc cho nhau “được phước” nhưng không mấy ai biết làm thế nào để nhận được phước, vì phước không đến từ con người nhưng từ Thiên Chúa ban cho. Lời Chúa hôm nay cho chúng ba bí quyết để nhận lãnh phước.

 

Thứ nhất, giữ Lời Chúa. Tác giả vâng giữ Lời Chúa không chỉ là tuân theo luật Chúa hay làm Chúa vui lòng, nhưng ông giữ Lời Chúa còn là vì sự kỳ diệu mà ông từng trải trong Chúa (câu 129). Quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ biến đổi cuộc đời của người tin Ngài. Khi tác giả vâng lời Chúa dạy, ông nhận được sự hiểu biết từ Lời Chúa “soi sáng” cho ông (câu 130). Ánh sáng của Lời Chúa chiếu vào lòng và tâm trí chúng ta, mang đến sự thông sáng và hiểu biết thuộc linh. Điều này cũng nhắc nhở con cái Chúa phải cầu nguyện trước khi học Lời Chúa.

 

Thứ hai, khao khát Lời Chúa. Khi đã học và vâng giữ Lời Chúa, tác giả khao khát Lời Chúa càng hơn. Ông “rất mong ước các điều răn Chúa” (câu 131). Đây là một trải nghiệm thật quý báu, và con cái Chúa chỉ có được khi học và vâng giữ Lời Chúa nhiều hơn. Sự trải nghiệm Lời Chúa xây dựng mối tương giao với Chúa ngày càng sâu đậm.

 

Thứ ba, yêu mến Chúa. Tác giả kinh nghiệm rằng Chúa “đoái trông và thương xót” những người yêu mến Chúa (câu 132 BTTHĐ). Ông cũng tin rằng khi được Chúa yêu, Chúa sẽ ban phước cho con cái Ngài và sẽ cho con cái Ngài thắng kẻ ác (câu 133) và “chuộc” ra khỏi sự hà hiếp của mọi thế lực trần gian (câu 134). Phước hạnh của Chúa sẽ tràn đầy khi “mặt Chúa soi sáng trên người tôi tớ Chúa” (câu 135). Có phước hạnh nào hơn khi vinh quang của Chúa bao phủ trên chúng ta là con dân của Chúa. Những trải nghiệm của tác giả từ vâng giữ Lời Chúa đến hiểu Lời Chúa, khao khát Lời Ngài, yêu mến Ngài, và cuối cùng nhận được phước hạnh từ Chúa thật quý báu.

 

Chúa muốn đời sống con dân Chúa không phải chỉ nhận phước, nhưng cũng dẫn nguồn phước Chúa đến với người khác. Tác giả đã khóc: “những suối lệ chảy từ mắt tôi bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa” (câu 136). Tiên tri Giê-rê-mi đã khóc cho tội lỗi của dân tộc ông (Giê-rê-mi 9:1,18). Chúa Giê xu khóc cho thành Giê-ru-sa-lem vì họ từ chối Ngài (Lu-ca 19:41-44).

 

Chúng ta có thật sự “khóc” cho vợ, chồng, anh chị em, gia đình, bạn bè, và đồng bào mình chưa? Nếu đã hưởng được phước hạnh và ơn thương xót của Chúa, chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm đem nguồn phước thiêng liêng đó đến cho mọi người. Xin đừng để nguồn phước dừng lại nơi bạn, nhưng hãy để nguồn phước ấy tuôn tràn đến với mọi người.

 

Ban có sẵn lòng chia sẻ phước hạnh cho người khác không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng ban phước, con cảm tạ Chúa vì những phước hạnh Chúa ban cho con. Xin Chúa dùng con như công cụ để đem phước của Chúa đến cho mọi người.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 33.

Bài trướcChương Trình Bồi Linh và Trang Bị Kỹ Năng Chấp Sự Khu Vực Tỉnh Bến Tre Lần II, Năm 2015
Bài tiếp theoLễ Công Bố Thành Lập Chi Hội Yang Hăn – Đăk Lăk