Ngày 30/5/2017: Vì Lợi Ích của Anh Em Do Thái

742

Công Vụ 21:15-26

15 Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa, rồi lên thành Giê-ru-sa-lem. 16 Có mấy người môn đồ ở thành Sê-sa-rê cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình. 17 Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem, thì anh em vui mừng tiếp rước.
18 Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ; có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. 19 Phao-lô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. 20 Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin, và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. 21 Vả, chúng đã hay rằng anh dạy các người Giu-đa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình, hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. 22 Vậy, khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại; vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. 23 Nên, hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh: Chúng tôi đây có bốn người đều mắc lời thề; 24 hãy đem bốn người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. 25 Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: Là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. 26 Phao-lô bèn đem bốn người cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình.

 

Câu gốc: “với những người không luật pháp, (dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp” (I Cô-rinh-rô 9:21).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc họp mặt của Sứ đồ Phao-lô với các trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem diễn ra như thế nào? Các trưởng lão khuyên ông làm gì và ông đã đáp ứng ra sao? Tại sao ông làm như thế? Bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay?

 

Sứ đồ Phao-lô và các anh em cùng đi được các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem đón tiếp rất niềm nở (câu 17). Ngày hôm sau có buổi họp mặt với các trưởng lão tại nhà ông Gia-cơ, em Chúa Giê-xu và cũng là một lãnh đạo nòng cốt ở Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Các trưởng lão ca ngợi Đức Chúa Trời sau khi nghe về công việc Chúa đã làm giữa các dân ngoại (câu 19-20). Sau đó, họ cho ông biết có hàng vạn người Do Thái tin Chúa vẫn đang sốt sắng giữ luật pháp, hoang mang vì tin đồn rằng ông dạy dỗ những người Do Thái ở giữa dân ngoại phải bỏ luật pháp Môi-se, đừng cắt bì cho con trai và không cần tuân giữ các tục lệ nữa (câu 21). Các trưởng lão biết đây chỉ là lời đồn huyễn. Họ đề nghị Sứ đồ Phao-lô đưa bốn người đang mắc lời thề nguyện đi cắt tóc và làm lễ thanh tẩy cùng họ để kết thúc thời gian hứa nguyện. Làm như vậy, các tín đồ Do Thái sẽ nhìn thấy chính Sứ đồ Phao-lô vẫn còn giữ truyền thống để họ không còn hoang mang do tin đồn về ông. Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện theo lời khuyên của họ để giữ hòa khí trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Mặc dù ông là người tin chắc rằng chỉ nhờ ân điển của Chúa Giê-xu và bởi đức tin để được cứu. Luật pháp trong thời Cựu Ước chỉ cho con người nhìn thấy tội lỗi và sự bất lực khi cố gắng giữ luật pháp để được cứu. Những nghi thức truyền thống của người Do Thái mang tính biểu tượng về sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã lỗi thời. Tuy vậy, vì lợi ích của anh em Do Thái, ông nhượng bộ, giữ luật truyền thống đem lại sự bình hòa cho những anh em ở đây.

 

Trong cuộc sống theo Chúa, có những lúc sự nhượng bộ đem lại ích lợi nhưng có những lúc chúng ta cần kiên quyết nói “Không” khi điều đó ảnh hưởng đến niềm tin. Điều quan trọng là xin Chúa soi sáng để phân biệt. Nhiều Hội Thánh bị chia rẽ do bất đồng về những điều nhỏ nhặt trong nghi thức truyền thống. Chúng ta cần theo gương Sứ đồ Phao-lô, đứng vững trên niềm tin căn bản của mình và có thể linh động nhượng bộ những điều không thật sự cần thiết để theo đuổi sự hòa bình và ích lợi cho việc truyền bá Phúc Âm. Cơ Đốc nhân phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình (Ê-phê-sô 4:2-3).

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sự khôn ngoan để sống theo đức tin nơi Ngài và chỉ dạy con những gì nên làm để đem lại sự hiệp nhất trong thân thể Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 21.

Bài trướcNgày 29/5/2017: Thưa Vâng Với Chúa
Bài tiếp theoLễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Khâm Đức – Quảng Nam