Ngày 29/8/2016: Được Cứu Nhờ Ân Sủng

622

Công Vụ 15:1-11

“Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy” (câu 11).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các tín hữu người Giu-đê (Do Thái) dạy những Dân Ngoại mới tin Chúa Giê-xu phải làm phép cắt bì? Điều gì xảy ra sau đó? Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích thế nào trong câu 8-9? Điều này có ý nghĩa gì trong niềm tin và đời sống theo Chúa của bạn?

 

Một số tín hữu người Do Thái có lòng nhiệt thành từ Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt, dựa vào Sáng Thế Ký 17:9-14 để dạy những Dân Ngoại tin Chúa rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật của Môi-se thì không thể được cứu” (Công Vụ 15:1). Hầu hết người Do Thái tin rằng sự cứu rỗi chỉ dành cho tuyển dân mà thôi. Các tín hữu người Do Thái này đã tiến bộ hơn một bậc, tin rằng Dân Ngoại cũng được cứu nhưng phải đáp ứng yêu cầu ở trong giao ước, trở thành người Do Thái qua phép cắt bì và tuân theo luật pháp Môi-se. Sự kiện này gây hoang mang cho các tín hữu Dân Ngoại. Một cuộc tranh luận gay gắt giữa hai ông Phao-lô, Ba-na-ba, và nhóm người này đã xảy ra.

 

Hội Thánh ở đây gửi hai ông Phao-lô, Ba-na-ba cùng nhóm người này lên Giê-ru-sa-lem để hỏi rõ việc này. Tại đó có mấy tín hữu thuộc phái Pha-ri-si ở Giê-ru-sa-lem ủng hộ ý kiến phải làm phép cắt bì (câu 5). Do đó, một giáo hội nghị gồm các sứ đồ và trưởng lão được lập ra để nghiêm túc giải quyết vấn đề. Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, Sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên phát biểu: Từ lúc ban đầu, Chúa đã kêu gọi ông đi truyền giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại và họ đã tin. Ông giải thích rằng Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ lòng người đã chấp nhận và ban ơn cứu chuộc cho những Dân Ngoại cũng như cho người Do Thái. Bằng chứng là Chúa Thánh Linh đã hành động đầy năng quyền trên những Dân Ngoại tin Chúa ngay khi họ tin Chúa Giê-xu (câu 8). Ông nhấn mạnh, trong sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời không phân biệt tuyển dân hay Dân Ngoại nhưng Ngài tẩy sạch tội lỗi của mọi người qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 9,11). Vậy, nếu Đức Chúa Trời không đòi hỏi Dân Ngoại phải trở nên tuyển dân để được cứu thì ai có thẩm quyền đặt trên anh chị em mình một ách nặng nề mà ngay cả người Do Thái cũng không gánh vác nỗi (câu 10).

 

Luật pháp được ban ra để mọi người nhìn thấy sự yếu kém của mình không thể giữ luật để đạt chuẩn mực được cứu, hay nói cách khác, luật pháp giúp con người nhận biết mình là tội nhân. Chỉ nhờ ân sủng của Chúa Giê-xu, con người mới có thể đến gần ngôi thi ân của Chúa, và chính Chúa Thánh Linh ấn chứng cho những người thuộc về Ngài.

 

Bạn đã nhận ơn cứu rỗi của Chúa chưa? Điều gì minh chứng rằng Chúa Thánh Linh đang hiện diện sống động trong đời sống của bạn?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn thương xót của Chúa ban cho con sự cứu rỗi như tuyển dân của Ngài. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với ơn ban của Ngài để Chúa Thánh Linh có thể tự do hành động trong đời sống con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 1.

 

Bài trướcHuấn Luyện Chấp Sự Nhân Sự Tại Hội Thánh Cần Thơ
Bài tiếp theoĐăk Lăk: Điểm Nhóm Buôn Kuôp Dâng Nhà Nhóm Cho Chúa