Ngày 29/8/2015: Thành của Đức Giê-hô-va

632

Ê-sai 60:1-22

“Các con trai của những người ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi người vốn khinh dể ngươi sẽ quỳ lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên” (câu 14).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những lời tiên tri trong phân đoạn này nói về điều gì? Đặc điểm của thành Giê-ru-sa-lem mới là gì? Bạn thấy có mối liên hệ nào giữa Giê-ru-sa-lem trên đất và Giê-ru-sa-lem trên trời sẽ là nơi ở đời đời của bạn?

 

Những lời tiên tri trong phân đoạn này được giải thích ở ba mức độ khác nhau. Thứ nhất, đây là lời tiên tri về sự phục hồi của Giê-ru-sa-lem sau thời kỳ lưu đày ở Ba-by-lôn. Trong các câu 4-9, Đức Chúa Trời mô tả sự trở về Giê-ru-sa-lem của dân Ngài. Trong quá khứ, Giê-ru-sa-lem là đối tượng tấn công của kẻ thù như đế quốc Ba-by-lôn, La Mã, giờ đây Giê-ru-sa-lem là đối tượng của ân lành từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, đây là lời tiên tri về Hội Thánh của Đấng Mết-si-a. Sự sáng của Đức Chúa Trời sẽ soi ra từ Hội Thánh khiến cho các dân tộc và các nguyên thủ quốc gia đến với Hội Thánh (câu 3). “Dân ngoại sẽ xây thành” (câu 10) có nghĩa là Hội Thánh sẽ được dân ngoại chung tay xây dựng.

 

Thứ ba, đây là lời tiên tri về thời kỳ của Đấng Mết-si-a. Hầu hết những lời tiên tri trong phân đoạn này chưa ứng nghiệm, đặc biệt là các câu 15-22. Ở đây, Đức Chúa Trời mô tả về Giê-ru-sa-lem ở trên trời (Hê-bơ-rơ 12:22) nơi Ngài sẽ thiết lập sự bình an và sự công chính (câu 17). Sự bình an và công chính luôn đi đôi với nhau và được kết hợp với sự trị vì của đầy tớ Đức Chúa Trời (Ê-sai 9:6). Lời mô tả trong câu 18 cho thấy khi Đấng Cơ Đốc trị vì thì bạo lực vắng bóng và người ta không còn đối xử với nhau một cách hung bạo.

 

Cựu Ước gọi Giê-ru-sa-lem là “Thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên” (câu 14). Tân Ước gọi Giê-ru-sa-lem trên trời là “Giê-ru-sa-lem mới” (Khải Huyền 21:2) hay “Giê-ru-sa-lem ở trên cao” (Ga-la-ti 4:26). Giê-ru-sa-lem trên trời không cần mặt trời và mặt trăng soi sáng, bởi Đức Chúa Trời là sự sáng vĩnh cửu (Khải Huyền 21:23; 22:5). Những ngày sầu thảm qua đi và hết thảy mọi cư dân của Giê-ru-sa-lem sẽ sống công chính (câu 20, 21) như Khải Huyền 21:4, 27 đã tiên tri.

 

Nói tóm lại, sự trở về của người Giu-đa từ chốn lưu đày là hình bóng về dòng người đông vô kể trở lại với đạo thật khiến cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời phát triển rộng khắp. Kế đến, Hội Thánh ngày nay là hình bóng về sự trị vì của Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại thế gian. Đến đây, bạn có thể dừng lại một chút để suy nghĩ về sự phát triển của Hội Thánh địa phương của bạn và cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn có cái nhìn của Ngài về Hội Thánh của Ngài. Bạn có thể tự hỏi rằng điều gì của Giê-ru-sa-lem mới khích lệ bạn và khiến bạn vui mừng?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài với lòng vui mừng vì thành của Đức Chúa Trời sẽ là nơi ở đời đời của con và của tất cả những người được Ngài xưng công chính.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 32.

 

Bài trướcNgày 28/8/2015: Tội Lỗi, Sự Xưng Tội, và Sự Cứu Chuộc
Bài tiếp theoChương Trình Bồi Linh và Trang Bị Kỹ Năng Chấp Sự Khu Vực Tỉnh Bến Tre Lần II, Năm 2015