Ngày 27/8/2015: Kiêng Ăn Thật

754

Ê-sai 58:1-14

“Sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho người bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho người đói, đem những người nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy người trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những người cốt nhục mình, hay sao?” (câu 6, 7).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Người Israel kiêng ăn như thế nào? Sự kiêng ăn mà Đức Chúa Trời muốn là gì? Theo Tiên tri Ê-sai, việc giữ ngày Sa-bát, ngày nay là Chúa Nhật, mang ý nghĩa gì?

 

Trong phân đoạn này, Đức Chúa Trời than phiền về sự giả hình của dân Ngài. Dường như họ nhiệt thành tìm kiếm Ngài, nhưng những việc làm như kiêng ăn, tỏ ra khiêm nhường, hạ mình cầu nguyện… chỉ là những việc làm mang tính hình thức để gây ấn tượng, chứ không thực sự phát xuất từ tấm lòng tôn kính Ngài. Tệ hơn nữa, trong nếp sống thường ngày, họ bóc lột người giúp việc, tranh cạnh và gây gổ (câu 3,4). Kiêng ăn là một trong những kỷ luật thuộc linh giúp chúng ta xét mình, từ bỏ chính mình, và ăn năn tội lỗi. Nhưng sự kiêng ăn của đám người được nói trong các câu 6, 7 chỉ là một hành vi giả hình. Vì thế, Đức Chúa Trời chẳng muốn nghe lời cầu nguyện của những người kiêng ăn với thái độ giả hình như thế.

 

Tiếp theo, Đức Chúa Trời dạy dân Ngài về sự “kiêng ăn thật” đó là yêu thương người lân cận bằng cách làm những điều tốt cho họ (câu 6, 7). Kiêng ăn thật là sống vì người khác như Sứ đồ Phao-lô, sẵn sàng cứu giúp, ban cho, san sẻ cách vui lòng. Khi dân Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài bằng cách sống như thế, thì sự sáng, niềm vui, sự cứu rỗi và các phước hạnh từ Đức Chúa Trời “sẽ hừng lên” (câu 8). Nếu yêu thương người lân cận là nếp sống của con dân Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn dắt, làm thỏa lòng và khiến cho họ ngày càng vững mạnh (câu 11). Họ sẽ hưởng được tất cả những phước hạnh thuộc linh và thuộc thể mà Ngài đã hứa trong giao ước (Lê-vi Ký 3-13).

 

Ở đây, một lần nữa, Đức Chúa Trời đơn cử việc giữ luật ngày Sa-bát trong luật pháp mà Ngài ban cho người Israel. Giữ ngày Sa-bát là giữ luật pháp. Giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh là yêu mến Đức Chúa Trời. Có thể nói phân đoạn này giúp chúng ta hiểu rằng việc chúng ta biệt riêng thời gian ra cho Đức Chúa Trời, đặc biệt là một ngày trong bảy ngày của tuần là điều hệ trọng, không thể bỏ qua. Theo Tiên tri Ê-sai, giữ ngày Sa-bát, đối với chúng ta ngày nay là giữ ngày Chúa Nhật, là thử nghiệm cần thiết để xem con dân Đức Chúa Trời có nghiêm túc vâng lời Ngài không.

 

Bạn có thường kiêng ăn không? Kiêng ăn như thế nào và với mục đích gì?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trung tín giữ ngày của Chúa và nguyện “yêu thương người lân cận” là nếp sống thường nhật của con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 30.

Bài trướcBài 58: Gia Đình Gia-Cốp Định Cư Tại Ai Cập – Nạn Đói Tiếp Diễn
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Truyền Đạo K’Gen Tại Lộc Tân – Lâm Đồng